logo natuurbeschermingswacht

Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken


De stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken houdt het stads-, natuur- en landschapsschoon in Meppel en haar wijde omtrek in het oog en verdedigt deze belangen wanneer dat nodig is.

Het kan om kleine dingen gaan, zoals de kap van een boom, maar ook om grote belangen, zoals bescherming van hele Natura 2000 gebieden. Zie voor voorbeelden activiteiten en 'in de media'.

Wij overleggen met politiek, gemeenten en provincie. We informeren digitaal en ter plekke. We denken mee over alternatieven. We gaan in bezwaar of zelfs in beroep als overleg geen of te weinig resultaat oplevert.
 

Uw hulp

U kunt ons uiteraard helpen met een donatie, maar ook door tips. Heeft u kennis van schade aan natuur of milieu? Meld het ons. Misschien kunnen we iets doen.
 

Statuten

Wij zijn opgericht op 11 oktober 1946, zie onze statuten.


server clear NOK