logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Actueel

(/m17811-motorcross-evenementen/mg-6218-gimp-small.jpg)Motorcross evenementen
update 17 maart: rechtbank: "Antrappers niet in de Wolden"
(/m17521-MTB-route-Vledder/mtbrouteaanleg01-small.jpg)Aanleg MTB-route gestopt
25 maart 2022: over bedrog en nep-ecologen
(/m16524-biomassacentrale-Meppel/mg-6724.jpg)Biomassacentrale Meppel
advies commissie bezwaarschriften openbaar
(/m16807-havenuitbreiding-Oevers-S/dji-0008-haven-f000948-small.png)de havenuitbreiding Oevers S
20 febr 2022: info SBB & economische beschouwing
(/m17619-blog-zandwinning-Bremenbergweg/mg-1189-bord-small.jpg)Zandwinning Meppel
ons bezwaar tegen uitbreiding
(/m17077-blog-passende-beoordeling-Wnb/obj-8802.jpg)Wet natuurbescherming:
handhavingsverzoek drainage (en landbouwgif)
(/m16899-Stikstof-actueel/obj1691-small.jpg)Stikstof actueel
succes met procedures
(m16738-omgevingsweb-opinie/Screenshot-from-2021-02-25-18-07-26-crop2.png)Leeft de natuur in een rechtstaat?
Henk Baptist op Omgevingsweb
(/m16806-fietspad-Reggersweg/20190317-105924-0317-dji-0011-overzicht-0-laag-ZH-f001498-small.png)Fietspad Reggersweg, kap bomen
bezwaar, informele afhandeling
(/m16783-bomenkap-Meppel/obj-3019.jpg)Bomenkap in Meppel
Teveel gekapt?
(m16772-blog-Strikte-toepassing-Habitatrichtlijn/m16772-blog-Strikte-toepassing-Habitatrichtlijn.png)Strikte toepassing van de Habitatrichtlijn
Henk Baptist op Omgevingsweb
(/m16660-fotos-hhv-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9084.jpg)Bodemverdichting
schade en handhaving
(/NBW-theekoepel/mg-7085.jpg)Onze theekoepel te huur
als jouw flexwerkplek


14 mei 2022: Door het Varkens in Nood arrest moest Awb gewijzigd worden. Internetconsultatie mogelijk. Lees onze inzending. Oplettende lezertjes zien meteen dat arrest C-559/19 er in is verwerkt.


1 mei 2022: nieuwe pagina met boom gerelateerde dingen.


5 april 2022: Q&A schadelijke evenementen. Hier een aantal vragen en antwoorden over natuurschade bij evenementen. Heb je een vraag - stel hem, je blijft anoniem.


25 maart 2022: Foppen en gefopt worden. Dat is wat er gebeurt bij het aanleggen van MTB-routes. Het bedrog kent een stramien: eerst komt Patrick Jansen van Tracks & Trails in beeld. Dan volgt een nep-ecoloog. Lees het verhaal met bronvermelding.


21 febr 2022: Nog een bedrijventerrein in Meppel? Nee toch, meer natuur is nodig. Lees onze zienswijze inzake bedrijventerrein Noord III.


10 maart 2022: RCN camping De Noordster in Dwingeloo wil uitbreiden in Natura 2000-gebied. Dikke nee van de NBW: handhavingsverzoek naar de provincie.
 

Uw hulp

Uw donaties zijn onmisbaar, net als uw tips. Heeft u kennis van schade aan natuur of milieu? Meld het ons.
 

75 jaar Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken

De stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken houdt het stads-, natuur- en landschapsschoon in Meppel en haar wijde omtrek al 75 jaar in het oog en verdedigt deze belangen wanneer dat nodig is.

Het kan om kleine dingen gaan, zoals de kap van een boom, maar ook om grote belangen, zoals bescherming van hele Natura 2000-gebieden. Zie voor voorbeelden activiteiten en 'in de media'.

Wij overleggen met politiek, gemeenten, de provincie en andere milieuorganisaties. We informeren digitaal en ter plekke. We denken mee over alternatieven. We procederen als overleg te weinig oplevert en als de overheid zich niet aan de wet houdt. Dan maken we van de mogelijkheid gebruik om 'in bezwaar' of 'in beroep' te gaan of een handhavingsverzoek in te dienen.
 

Statuten

Wij zijn opgericht op 11 oktober 1946, zie onze statuten. Wij komen voort uit de Vogelbeschermingswacht, lees daarover hier.

server clear NOK