logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Paasvuur of vuur met Oud & Nieuw?


24 november 2022: Goed nieuws over vreugdevuren zoals paasvuren. De provincie Overijssel heeft een structuur opgezet om vreugdevuren door te laten gaan onder voorwaarden. Dit beperkt de natuurschade. Zijn we helemaal gelukkig mee. Is op gang gekomen door ons handhavingsverzoek. Omdat de provincie dit doet, is het dus ook niet nodig om te procederen. We zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Ons handhavingsverzoek is na goed overleg met de provincie buiten behandeling gesteld.


vreugdevuur.jpg
vreugdevuur.jpg

 
server clear NOK