logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Blog evenement 4x4 van Stichting 4x4 Drenthe


Een list verzonnen

Je kan alleen maar naar de rechter als er een besluit is. Darom gebruikt de gemeente Westerveld een truuc: je maakt het besluit bekend een paar dagen van tevoren.

Je zet op 20 februari 2023 een bekendmaking in het huis aan huisblad voor een 4x4 evenement op 25 februari 2023.

Het evenement gaat door dit jaar met een truuc. Want anders lukt het niet. En dat weten ze.
 

Gaat niet door

Het vergunde evenement op 19 november 2022 op het militaire terrein in Havelte gaat niet door. De vergunning is ingetrokken naar aanleiding van ons verzoek bij de rechtbank Noord Nederland.

De gemeente Westerveld heeft de vergunning verleend zonder:
  1. natuurtoets
  2. inspraakmogelijkheden te bieden

En dat mag allemaal niet.
 

Naar de rechter

We hebben ruim op tijd bezwaar gemaakt, daar is geen reactie op gekomen. De gemeente vertikte het zelfs om ons het besluit te verstrekken. Dan hoeven wij niet lang na te denken en dienen we een zogenaamd 'verzoek om een voorlopige voorziening' in. Zonder jargon: we stappen naar de rechter.

Er was een zitting gepland op 15 november 2022, maar die gaat niet door, omdat de gemeente zelf de vergunning ingetrokken heeft.
 

Piepsysteem

Het is jammer dat de gemeente bij het verlenen van de vergunningen weigert om naar de gevolgen voor de natuur te kijken. Er was bij de besluitvorming van de gemeente helemaal geen natuurtoets meegenomen.

Het veroorzaakt een hoop gedoe. Het is de taak van de gemeente om wel naar de natuur te kijken.

Jammer dat de gemeente pas onder druk van de rechtbank in actie komt, als de Natuurbeschermingswacht begint te piepen.

Het betekent ook dat vergunningen van gemeenten niet zoveel waard zijn. Organisatoren moeten dat bij een vergunning ook bedenken. Het verlenen van een vergunning betekent: we hopen dat het evenement doorgaat, succes!

Wees bij het aanvragen daarom ook kritisch: zorg voor een goede natuurtoets. Echt een goede natuurtoets, niet een nep-AERIUS-calculatie. Veel ecologische bedrijven schrijven het rapport wat jij wilt hebben. Daar prikken wij zo doorheen.

En ja, het betekent ook dat een aantal evenementen niet door kunnen gaan. Daar hoef je geen ecologie voor gestudeerd te hebben.
 

4x4 in 2022?

En dan nog wat: met 250 4x4 voertuigen rijden is niet van deze tijd in een klimaatcrisis, een energiecrisis en een stikstofcrisis. Stop ermee.


 
server clear NOK