logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

De Natuurbeschermingswacht in de media vanaf 1947

21 juni 2021: Artikel Trouw over onze inspanningen om volgens het verdrag van Aarhus meer inspraak te krijgen: "Natuurorganisaties proberen bij de rechter aan te tonen dat de stikstofregels nog steeds de natuur schaden en dus in strijd zijn met het Europees recht."

“Het gaat ons om de Nederlandse overheid die in strijd handelt met het Europees recht.”

Hetzelfde artikel in de krant heeft overigens de titel: "Stikstofguerilla in de juridische jungle":

mg-1450.png


Meppeler Courant 16 juni: "Klachten over biomassacentrale in Nieuwveense Landen stranden in bureaucratisch moeras."


Meppeler Courant 5 mei 2021: "Natuurbeschermingswacht wil dat biomassacentrale in Meppel wordt gesloten en dient een handhavingsverzoek in bij de provincie Drenthe", idem bij DvhN.


10 april 2021, Meppeler Courant, p. 10, Commentaar, Ton Henzen: "Havenuitbreiding Oevers S of meer natuur?".


Geplaatst 7 april 2021: Hoe de Vogelbeschermingswacht overging in de Natuurbeschermingswacht: De Vogelbeschermingswacht werd Natuurbeschermingswacht.


5 maart 2021, Markante blikvanger aan de Reest in Meppel is geveld: 'Het kon niet anders, de boom was een gevaar', Meppeler Courant


26 februari 2021, Buurtbewoners bij de Reest in Meppel maken bezwaar tegen kap populier, maar boom gaat toch tegen de vlakte. 'Doodzonde, maar we hebben er begrip voor', Dagblad van het Noorden, Natuurbeschermingswacht heeft succesvol gelobbyd voor herplant en rijplaten. Idem in Meppeler Courant.


2021
Natuurbeschermingswachtzet Joke in het zonnetje
(30 jaar bestuurder, nu ere-bestuurder)
2021-01-05-Meppeler-Courant-2021-01-05-pdf-p1.pdf

2020
Gedenkboom planten in wijk Oosterboer
https://www.rtvmeppel.nl/planten-gedenkboom-gaat-niet-door/
https://www.inhetnieuws.nl/nieuws/binnenland/gedenkboom-planten-in-wijk-oosterboer/7474075


2019
https://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wp-content/uploads/2019/09/Wijkkrant-juni-2019.pdf


2019
https://destaphorster.nl/artikel/1064962/maak-kennis-met-onze-vogels-en-hun-schoonheid-dicht-bij-huis.html


2019
Speuren en bakken in het Wilhelminapark
https://meppelercourant.nl/artikel/1056784/speuren-en-bakken-in-het-wilhelminapark.html


2019
Lezing over vogels in Ogterop
https://www.rtvmeppel.nl/lezing-over-vogels-in-ogterop/

Maak kennis met 'onze vogels en hun schoonheid dicht bij huis'
https://meppelercourant.nl/artikel/1064962/maak-kennis-met-onze-vogels-en-hun-schoonheid-dicht-bij-huis.html

Lezing Groei & Bloei
https://meppel.groei.nl/opslag/nieuwsbrief-opslag-meppel/nieuwsbrief-2019-11-november/


2019
Gedenkbomen geplant in Wilhelminapark
https://meppelercourant.nl/artikel/998035/gedenkbomen-geplant-in-wilhelminapark.html


2019
Gedenkbomen planten (De Wijkkrant Oosterboer-Ezinge)
https://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wp-content/uploads/2019/09/Wijkkrant-juni-2019.pdf


2019
Gedenkboom planten in wijk Oosterboer in Meppel
https://nudrenthe.nl/gedenkboom-planten-in-wijk-oosterboer-in-meppel/


2019
Excursie langs het vogelbroedreservaat/natuurgebied “De Oeverlanden” onder leiding van boswachter Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer
https://www.rtvmeppel.nl/excursie-natuurbeschermingswacht-meppel/


2018
Nestplankjes voor boerenzwaluw onder bruggen
Nu zijn 50 nestplankjes gehangen onder bruggen in Berggierslanden, Oosterboer, het wandelbos, Engelgaarde en Nijeveen
https://112drenthe.nl/page/Nieuwsdetail/46943/nestplankjes-voor-boerenzwaluw-onder-bruggen

Boerenzwaluw krijgt nestplaatsen onder bruggen
https://meppelercourant.nl/artikel/529050/boerenzwaluw-krijgt-nestplaatsen-onder-bruggen.html


2017
NATUURBESCHERMINGSVERENIGING IJHORST OPGERICHT
https://natuurbeschermingsvereniging.nl/files/scharrelaar%20208.pdf


2017
Essentaksterfte in Drenthe vooral Meppeler probleem
https://www.dvhn.nl/drenthe/Essentaksterfte-in-Drenthe-vooral-Meppeler-probleem-22683292.html


2016
Drentse schaapherder trekt al eeuwenlang door de velden
https://hoogeveenschecourant.nl/artikel/475154/drentse-schaapherder-trekt-al-eeuwenlang-door-de-velden.html


2016
In 2007 heeft Vogelbescherming Nederland de gemeente Meppel als winnaar van de Stadsvogelprijs gekozen.
https://www.wijkplatformkoeberg.nl/wp-content/uploads/2015/06/Nieuwsbrief-okt-klein-2016.pdf

2016
Jan Bus vraagt aandacht voor boerenzwaluw en ijsvogel
https://meppelercourant.nl/artikel/472802/jan-bus-vraagt-aandacht-voor-boerenzwaluw-en-ijsvogel.html

2016
Otter en ijsvogel vinden onderdak in wandelbos Engelgaarde
https://meppelercourant.nl/artikel/442067/otter-en-ijsvogel-vinden-onderdak-in-wandelbos-engelgaarde.html


2015
34e jaargang no. 2, Lente 2015 Handen af van Oeverlanden
Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl>
34e jaargang no. 2, Lente 2015
Handen af van Oeverlanden - Jan Vonk
https://adoc.tips/handen-af-van-oeverlanden-jan-vonk.html
en SW 1/2015-2


2015
Zienswijze en lobby Kadernotitie - Zo doen we Groen!
https://meppel.tercera-ro.nl/SiteData/0119/Publiek/SV00004/d_NL.IMRO.0119.ZoDoenWeGroen-SVC1.html


2014
SW 2014, meppeler wandelbos

Actie tegen uitbreiding havengebied:
Meppel - Natuurbeschermingswacht Meppel en Staatsbosbeheer zijn fel gekant tegen een mogelijke uitbreiding van het Meppeler havengebied in de richting van natuurreservaat Oeverlanden.
https://meppelercourant.nl/artikel/316058/actie-tegen-uitbreiding-havengebied.html


2011
Natuurbeschermingswacht al 65 jaar strijdbaar
Zo zijn verschillende projecten gerealiseerd door betrokkenheid van de stichting, zoals het Wandelbos, de sluisjes in de Nijeveense- en Kolderveense Westergrift, het Gedenkbomenplan en het project Gierzwaluwnestkasten.
https://meppelercourant.nl/artikel/59866/natuurbeschermingswacht-al-65-jaar-strijdbaar.html


2010
Tolbord in Meppeler ziekenhuis
https://www.dvhn.nl/archief/Tolbord-in-Meppeler-ziekenhuis-20629390.html
en
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/41858/Diaconessenhuis-Meppel-krijgt-tolbord

2009
'Volg de vogel, kom in actie tegen asfaltfabriek'
https://meppelercourant.nl/artikel/175114/volg-de-vogel-kom-in-actie-tegen-asfaltfabriek.html


2009
Massaal protest heeft gewonnen! (De asfaltcentrale van Heijmans komt niet naar Meppel)
http://www.asfaltcentralemeppel.nl/HMS/hmsindex3.htm


2009
asfaltcentrale
http://tonhenzen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:vredespijp&catid=29:ondertoon&Itemid=27


2009
watercipres in het Wilhelminapark
Twee sequoia's in park door een misverstand
https://meppelercourant.nl/artikel/170432/twee-sequoia-s-in-park-door-een-misverstand.html


2008
GIERZWALUWBESCHERMING - NEDERLAND
...zal Hendrik Snel ons langs gier-
zwaluwprojecten in Meppel leiden.
https://www.gierzwaluwbescherming.nl/files/uploads/2014/12/GBN-bulletin_2008-2.pdf


2007-2010
Milieuactieplan Gemeente Meppel 2007 – 2010
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0119.OeversD2010-BPC2/tb_NL.IMRO.0119.OeversD2010-BPC2_1.pdf


2007
Ontwikkelingsvisie STADSRANDZONE MEPPEL-REESTDAL
vastgesteld door de gemeenteraad van Staphorst, 24 april 2007 en de gemeenteraad van Meppel, 10 mei 2007
link
en link


2007
Politieke Vereniging Sterk Meppel: De Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken heeft met succes bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning van 27 eiken
https://www.sterkmeppel.nl/uploads/default/1/SW%202007-4%20LR.pdf


2007
Stadsvogelprijs 2007
"Mede naar aanleiding van de samenwerking tussen bevolking, AOC-Terra en Natuurbeschermingswacht heeft Meppel de prestigieuze Stadsvogelprijs 2007 in de wacht gesleept. Deze prijs van 20.000 een enorme opsteker voor de Natuurverenigingen van Meppel."

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/21263/Stadsvogelprijs-voor-Meppel

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/meppel-wint-eerste-stadsvogelprijs

https://meppelercourant.nl/artikel/232955/natuurbeschermingswacht-en-aoc-geven-tuin-cadeau.html


2007
Duurzaamheidsmeter 2007
https://www.duurzaamheidsmeter.nl/archief/ldm2007/resultaten/2007/nl/sociaal/gemeente/Meppel.html


2005
Hasselt, gemeente Zwartewaterland (Overijssel)
'Na een fascinerende lezing van gierzwaluwdeskundige Hendrik Snel uit Meppel, vorig jaar tijdens onze jaarvergadering, hebben wij de werkgroep opgericht. Momenteel zijn we bezig de gierzwaluwkolonie in Hasselt te inventariseren met als doel voldoende nestgelegenheden te behouden en of te creëren.'
https://www.zwartewaterkrant.nl/14645meestgelezen.html
http://www.schoonewelle.nl/natuurmilieu


1955
In 1948 en 1955 trachtte de natuurbeschermingswacht Meppel de molen uiterlijk weer hersteld te krijgen doch zonder resultaat.
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=4806


1949
foto opening van de schaapskooi: op voorgrond de commissaris van de koningin baron R.H. de Vos van Steenwijk, met pet, breiwerk en schepersschop de herder Wessel Luten met rechts van hem waarschijnlijk H.T. Buiskool en daarnaast Willem Huizing, herder te Emmer-Compascuum, Ruinen (1949)
Namen Kralose Heide; Natuurbeschermingswacht Meppel; Luten, Wessel; Vos van Steenwijk, baron R.H. de; Buiskool. H.T.; Huizing, Willem
Plaatsnaam Ruinen
https://collectie.nederlandsfotomuseum.nl/collectie/detail/b3b30ba7-0bda-f928-acfe-7f801745b25c


1947
De verzorging van het landschap in Drenthe
[..]
1945. -Plan voor het behoud van het oude dorp Tweeloo. Op verzoek van de Natuurbeschermingswacht Meppel. De Vroome was toen, 1947, in dienst van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.
https://edepot.wur.nl/319155
 

Historie


1946
https://www.drentseschaapskudden.nl/schaapskudden/schaapskudde-ruinen/

1946
Schaapskooi Ruinen
https://www.drenthe.nl/locaties/3988487565/schaapskooi-ruinen


https://leiden.courant.nu/issue/LD/1959-10-02/edition/0/page/9?query=


Het werk van de herder
http://www.hollanderhuis.nl/hoeden.htm


De Natuurbeschermingswacht zorgde ervoor dat de koepel niet voor Meppel verloren ging.
http://www.100jaarwilhelminapark.nl/theekoepel


1962
https://www.175jaarmc.nl/archief/editie/1962/11-05-1962


1949
https://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/schaapskooi-en-beheerderswoning/

 

Algemeen

Als model Natuurbeschermingswacht voor de nieuwe aanpak geldt de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurwacht

https://www.ivngeschiedenis.nl/Aanloop/Aanloop_4.html


https://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/schaapskooi-en-beheerderswoning/


server clear NOK