logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
De-Fryske-Marren.png

Een plaag: mestvergisters

naar de rechter28 sept 2022 - artikel geplaatst
update 29 sept 2022 - wat bijdehante opmerkingen toegevoegd
update 20 dec 2022 - hoofdstukken Woo en uitnodiging toegevoegd
update 30 apr 2023 - beroep ingesteld
update 18 jul 2023 - artikel in NRC over deze mestvergisters en over groen gas

 

Groen Gas?

Mestvergister leveren geen 'groen' gas maar 'bruin' gas. Gas wordt uit de mest gehaald. Maar als je de bron van het gas en de mest volgt, kom je uit bij gekapte regenwouden.

Regenwouden worden gekapt om soja te verbouwen. Vervolgens gaat de soja in enorme scheepsladingen naar Nederland. Hier wordt de soja omgezet naar vlees en melk. Probleempje is dat bij dat omzetten onvoorstelbare hoeveelheden stront achter blijven.

Dit is niet duurzaam en niet circulair. En helemaal niet groen, maar bruin. Stop ermee.
 

NRC over deze mestvergisters

In de krant van 15 juli 2023 of online op 14 juli 2023 schrijft de NRC over (mono)mestvergisters in de Haskerveenpolder en de beroepen van ons en van Moai Skasterlân inzake de vergisters in De Fryske Marren.

Auke Wouda, betrokken bij Moai Skasterlân en namens Water Natuurlijk bestuurslid van het lokale waterschap: „Ik maak me zorgen vanuit mijn waterschapsrol. Als wij constateren wat er aan het watersysteem moet veranderen, en als ik zie hoe die partijen in de provinciale coalitie erover denken, gaat dat wel strijd opleveren.
 

Beroep ingesteld

Op 24 april 2023 is beroep ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland. Nu zal eerst het college een procesdossier naar de rechtbank moeten sturen. Dan zal de rechtbank het beroep verder behandelen. Dit kan vele maanden duren.
 

Het advies van de commissie en een nieuw besluit

Het advies van de commissie is zeer voorspelbaar: niet ontvankelijk want geen belanghebbende. De gemeente heeft dit advies overgenomen. De gemeente gaat dus niet inhoudelijk in op de gronden van ons bezwaar en laat de besluiten (vergunningen) in stand.

We gaan naar de rechter. En we weten ook wat daar de resultaten van zullen zijn, omdat dit al ze zoveelste keer is dat de rechter wel naar de inhoud gaat kijken.

Dat had de gemeente ook kunnen achterhalen, want eerdere uitspraken staan gewoon online bij rechtspraak.nl. Zo heeft rechtbank Noord Nederland al verschillende keren (#1, #2) geoordeeld dat we wel belanghebbende zijn. Net als de rechtbank Overijssel.

De gemeente pleegt gewoon rechtsobstructie.
 

Uitnodiging zitting

Per brief van 6 dec 2022 hebben wij en andere bezwaarmakers een uitnodiging en het procesdossier ontvangen.

De hoorzitting: woensdag 11 januari 2023 om 19.00 uur in Party-Zalencentrum ’t Haske (Zuiderveldzaal) aan de Vegelinsweg 20 te Joure.

Hoorzittingen zijn altijd openbaar, soms moet je je aanmelden ivm ruimte.

Het procesdossier: 2022-12-14-br-procesdossier-mestvergisters-Fryske-Marren.pdf. Met de bezwaren van alle bezwaarmakers en de verweerschriften. Meer dan 828 pagina's leesplezier.

Naast ons hebben ook stichting Gaasterlân Natuerlân en de vereniging Moai Skarsterlân bezwaar gemaakt.

Totaal bijna halve GB aan data, maar de kern van de zaak is zo simpel:
  1. er ontbreekt een natuurtoets
  2. er is geen mogelijkheid gegeven tot inspraak

Na de zitting zal de commissie voor de bezwaarschriften een advies uitbrengen. Met dit advies moet het college een nieuw besluit-op-bezwaar nemen. Op dat besluit staat een rechtenverwijzing: als we ons niet kunnen verenigen met het nieuwe besluit, dan kunnen we beroep instellen bij de bestuursrechter. Die kan besluiten vernietigen.
 

Woo-verzoek

De gemeente ziet de vergisters als een bouw-dingetje. Wij niet, wij zien het als een verandering van een project. Het verschil: dan is de strenge uitleg van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de Habitatrichtlijn van toepassing. Da's andere koek.

Maar waar bestaan de projecten dan uit? Daarvoor hebben we de bestaande natuurvergunningen van alle initiatiefnemers met een Woo-verzoek openbaar gekregen.

Helaas zet de gemeente de informatie niet op haar website. Wij doen dat wel: [even weg want besluit niet gelakt]. Dikke 250 MB leesplezier.
 

16x bezwaar De Fryske Marren

Boeren hebben vele problemen, een recent probleem is dat ze van Europa minder mest uit mogen rijden. De zogenaamde derogatie is vervallen, omdat Nederland al jaren de milieudoelen niet haalt. Zielig? Niet voor de boeren, wel voor de belastingbetaler, want die mag betalen, 130 miljoen euro'tjes alstublieft. Nee, niet eens altublieft want, ze hoeven er niet om te vragen, boeren krijgen dat gewoon. Zo gaat dat gewoon in Nederland.

Maar er is natuurlijk nog wel teveel mest. Da's nog wel een dingetje. Waar moet de boer met de stront heen? Minder dieren is geen optie - vinden ze zelf. Daarom meenden ze in De Fryske Marren maar liefst 16 vergunningen af te moeten geven voor 16 mono-mestvergisters.

De locale wethouder durft natuurlijk geen nee te zeggen tegen De Heilige Boer. Stel je voor zeg, straks belt LTO-Nederland je nog. Dat moet je niet willen met z'n allen.

Uit vergisters komt natuurlijk nog steeds viezigheid, waar dat blijft is altijd een raadsel.

Doende wat de overheid had moeten doen, zeggen wij wel nee. In jargon: we hebben een zestienvoudig bezwaarschrift ingediend.

Lees ons bezwaar: m18373-bezwaar-vergisters-De-Fryske-Marren.html. En ook in Friesland geldt de Habitatrichtlijn. En het verdrag van Aarhus. Ook al heeft Friesland zelf dat verdrag nooit ondertekend.


doneer
server clear NOK