logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Bestemmingsplan Kolderveen en Nijeveense Bovenboer vernietigd door de Raad van State

13 juli 2022

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake ons beroep.

Het plan van de raad van de gemeente Meppel:
"Aan de Kolderveen 102 is de initiatiefnemer voornemens de intensieve veehouderijtak uit te breiden middels de bouw van twee nieuwe stallen voor het houden van vleeskalveren."

En een ingekort citaat van de uitspraak:

"6.5. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich op basis van de pre-toets ten onrechte op het standpunt gesteld dat het plan geen significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden."

"De Natuurbeschermingswacht heeft er dan ook terecht op gewezen dat het plan voorziet in ontwikkelingsmogelijkheden die tot een toename van stikstofdepositie kunnen leiden, waardoor niet uitgesloten is dat natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Het betoog slaagt.
"

Dus onzekerheid over stikstof, zo simpel is het samen te vatten.
 

Europees recht

In deze procedure hebben wij verzocht om directe toetsing op Europees recht. Als eerste hebben we geen zienswijze ingediend. Vroeger was dat verplicht, maar door het zogenaamde Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie mag die verplichting niet. Vlak na dat arrest durfden wij het al aan om beroep in te stellen bij de Raad van State, dus zonder eerst een zienswijze in te dienen. Met succes, want de Raad van State heeft ons beroep inhoudelijk behandeld. Met dank aan Europees recht.

Voor het inhoudelijke deel van ons beroep, de overheid moet toetsen op het volgende als het gaan om stikstof:

Het Hof van Justitie heeft meermalen aangegeven dat een passende beoordeling geen leemten mag vertonen en volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies moet bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel kunnen wegnemen.

Dus bij twijfel kan een plan niet doorgaan. Wij hadden twijfel, het plan is vernietigd.

Twijfel is genoeg. Dat komt omdat Nederland zo ernstig de wet om de Natura 2000-gebieden te beschermen overtreden heeft dat rechters strenger worden. Het gaat namelijk heel erg slecht met de Natura 2000-gebieden, door stikstof, gif en verdroging.
 

Havenuitbreiding Oevers S

Reken maar dat wij weer gaan twijfelen bij de havenuitbreiding Oevers S. En met die twijfel gaan we weer naar de Raad van State.
 

Nederlands recht

Keer op keer laat de Nederlandse overheid zien het Europees recht te willen negeren. De gevolgen zijn best lelijk, jaren onzekerheid voor de initiatiefnemer. Als de overheid (de gemeente Meppel) nou zelf was gaan twijfelen en niet akkoord was gegaan, dan was dit probleem een stuk kleiner geweest.

Maar uiteindelijk is deze keer de natuur niet de verliezer, met dank aan Europees recht. Daarvoor hijsen we digitaal de Europeese vlag:


normal-reproduction-high-resolution.jpg


En je kan hem uit protest gerust op de kop hangen: niemand ziet het verschil.
 

Bronnen

De uitspraak ECLI:NL:RVS:2022:1991:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131987/202006436-1-r3/#highlight=202006436%2f1%2fR3

Het vernietigde plan 'Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28:
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0119/NL.IMRO.0119.KoldervnNijeveense-BPC1/index.html

 
server clear NOK