logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
obj8363-g10-small.jpg

Het handhavingsverzoek Vereeniging III

Een voorstelling van burgemeester kasteelheer Richard Korteland

8 nov 2022


Het poppenfestival Puppet International in Meppel is helaas afgelopen. Gelukkig gaf burgemeester kasteelheer Richard Korteland nog een extra voorstelling.

Als je een handhavingsverzoek indient, dan moet kasteelheer Korteland dat behandelen. Omdat hij het handhaven en openbare orde in z'n portefuille heeft, is hij verantwoordelijk.

Kasteelheer Korteland heeft deze titel te danken aan zijn gedrag, om eerst te kijken of het hem politiek wel past om te gaan handhaven. Meestal is dit niet het geval.
 

Zelf buiten beeld

Hij komt niet zelf in beeld bij het behandelen van een handhavingsverzoek, maar hij geeft de ambtenaren de opdracht om een list te verzinnen. Meestal is dat de zogenaamde niet ontvankelijkheid: je bent geen belanghebbende. Volgens Korteland ben je dat eigenlijk nooit, want dan moet je gaan handhaven en je politieke vrienden teleurstellen.

Hij laat het handhavingsverzoek dan afwijzen door de ambtenaren. Je kan vervolgens tegen de afwijzing 'in bezwaar gaan'. Je wordt dan gehoord door de commissie voor de bezwaarschriften. Zelf zeggen ze dat ze onafhankelijk zijn, maar in de praktijk zitten ze nog diep in de cultuur van voor de toeslagenaffaire.

Tijdens het horen 'op zitting' komt Korteland niet zelf opdagen, maar stuurt een of meerdere ambtenaren om namens hem of het college te spreken. Ze krijgen uiteraard een opdracht mee. Dat is waar de poppenkast van de kasteelheer begint.

De poppenspeler zie je zelf niet, door de onzichtbare draadjes. Als je om informatie vraagt (Wob toen nog) dan zegt ie: je maakt misbruik van recht. Dat sneuvelt overigens bij de rechter. Maar goed, moet je wel naar de rechter en eerst griffiekosten aftikken.

Verzoeken om handhaving is inmiddels niet meer een recht maar een politiek instrument van de kasteelheer, net als informatie dus.

De VVD (het splinterpartijtje van Korteland) noemde zich vroeger de partij van 'Law & Order'. Dat masker zetten ze na de bonnetjesaffaire aka de Teevendeal, niet meer op. Nu handelen ze openlijk onrechtmatig, VVD is nu een populistische machtspartij in verval (zetel verloren in gemeenteraad 2022).
 

Waar ging het handhavingsverzoek over

Een omwondende zwemt graag in het water voor zijn huis in de Meester Harm Smeengekade in Meppel. Maar het schip de Vereeniging III, op 19.9 meter afstand heeft geen walaansluiting voor rioolwater. Zorgen om schoon zwemwater dus.

Daarom gaat de omwonende eens kijken wat hierover geregeld is. Simpel: lozen mag niet volgens het havenreglement. Hij dient zelf een handhavingsverzoek in, want hij wil schoon zwemmen.

Dit handhavingsverzoek wordt afgewezen: de omwonende die er minder dan 20 meter van af woont is geen-belanghebbende. Ongeloofwaardig maar echt gebeurd.

Door het afwijzen van het handhavingsverzoek gaat Korteland dus niet handhaven. Da's gek want de gemeente kan ook op eigen initiatief gaan handhaven, 'ambtelijk afhandelen' heet dat dan in jargon. Dat hebben ze ook niet gedaan. Hier herkennen we de hand van kasteelheer Korteland. Hij is verantwoordelijk, hij heeft dit gedaan.

Het spel rond belanghebbendheid is een listig juridisch spel, waarbij je heel goed op de hoogte moet zijn van andere uitspraken. Ook vereist het volharding. De overheid probeert je uit te putten, in de hoop dat je opgeeft.

Omwonende gaat na het afwijzen in bezwaar. Nu houdt het college vol: geen belang, geen recht op een inhoudelijke behandeling van het handhavingsverzoek, we gaan niet handhaven.

Maar op zitting volgt een verassing voor het college. De omwonende heeft de Natuurbeschermingswacht meegenomen op zitting, met twee man sterk om zijn zaak te behartigen.

Wij kennen het listige spel. We raken niet uitgeput en gaan de langdurige procedures aan om dit onrecht aan te pakken. Procederen is voor ons inmiddels gesneden koek. We hebben het overigens in Meppel geleerd. De beste leerschool is Meppel, daar maak je snel kennis met alle listen. Sneller dan bij een studie rechten. De masterclass wordt overigens gegeven door de gemeente Westerveld. Hebben we ook gevolgd.

Inmiddels is de zitting geweest. Nu wachten op de volgende voorstelling: de commissie stelt een advies op en daarna moet het college een zogenaamd besluit op advies nemen. Daarna kunnen we naar de rechter. Ook daar helpen wij uiteraard bij. Dat kan, met dank aan onze donateurs.
 

Nota van heroverweging

Voorafgaand aan de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften, heeft de gemeente (de Kasteelheer) een nota van heroverweging opgesteld. Hij heroverweegt overigens niets, maar er staat een zinnetje in de nota wat ik de connaisseurs van het genre niet wil onthouden:

"[..] en concluderen wij dat bezwaarmaker geen belanghebbende is bij het ongedaan maken van de vermeende overtredingen. Het bezwaarschrift achten wij om die reden ongegrond."

De grap is dat als je geen belanghebbende bent, dan dient het bezwaar niet-ontvankelijk te zijn, want dan komt het niet tot een inhoudelijke behandeling.

Ongegrond is als er wel een inhoudelijke behandeling is geweest, maar dat uit die behandeling bleek dat er geen grond is, dus dat je geen gelijk hebt in je bezwaar. Toont wel aan er maar wat gekletst wordt.
 

Doel

Uiteindelijk moet de gemeente onderzoeken wat er aan de hand is. En dan bij een geconstateerde overtreding: handhaven. Het moet niet nodig zijn om te procederen, om de gemeente te laten onderzoeken of er sprake is van een overtreding.
 

De kasteelheer

De kasteelheer heeft veel macht als poppenspeler. Hij deelt evenementenvergunningen uit, gaat het mis dan krijg je geen informatie en gaat handhaving op slot. Maar er is een macht waar hij geen vat op heeft: de rechtelijke macht.

Wordt vervolgt.


doneer


Korteland-180.jpg

Foto: bewerking van foto meppel.nl 
server clear NOK