logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
obj4479-mest.jpg

Mest

Een milieuramp en soap tegelijk26 jan 2023 artikel geplaatst

 

Het geld

Update blog op 1 febr 2023 over het geld.

Blog begint met kein probleempje, NOS 30 jan 2023: "Provincies weten van duizenden veehouders niet of ze juiste stikstofvergunning hebben".

Dat is nog zonder de PAS-melders:
"Er is al een groep boeren zonder vergunning, de zogenoemde PAS-melders, aan wie de overheid heeft beloofd dat ze alsnog een vergunning krijgen. Dat zijn zo'n 2500 bedrijven en die legaliseren zal zeker honderden miljoenen kosten. Overheden hebben geen idee hoeveel boeren daar nog bij komen als ze uitpluizen of alle veehouderijen wel toestemming hebben om stikstof uit te stoten." (citaat zelfde artikel van de NOS).

Het CDA zet al wel vol in op het aftikken van de belastingbetaler, "Meerderheid provinciale CDA-lijsttrekkers keert zich tegen stikstofbeleid van kabinet: '2030 is absoluut onhaalbaar'"

"Ook CDA-lijsttrekker Rick Brink in Overijssel vindt dat bedrag veel te laag: "Wij hebben als eerste provincie een concreet plan op tafel gelegd, met perspectief voor de boeren, die voor ons heel belangrijk zijn. Hier kwamen we uit op 5 miljard. Als alle 12 provincies dat nodig hebben, kom je op een som van 60 miljard."

Dan nu het rekenwerk, het ging per slot om het geld. Rekenen met 60 miljard euro:

60 miljard gedeeld door 17,53 miljoen inwonders kan je als volgt inkloppen in de Google rekenmachine: 60e9/17.53e6. Uitkomst: 3422 euro per inwoner van Nederland.

Laten we de jeugd en de pensionado's hier eens niet mee lastig vallen, maar het probleem verdelen over de 'hard werkende Nederlander'. Daar hebben we er 9.6 miljoen van.

Het sommetje wordt dan 60e9/9.6e6=6250 euro. Werkt u met z'n tweeen? Dan bent u goed voor 12500 euro voor de boeren.

Oh en dat is dan nog zonder de kosten voor het ruimen van:

Staat u nog steeds achter de boer?
 

Nationale soap

Kijken jullie ook naar de nationale soap met minister Adema in de hoofdrol? Goede acteur. Oscarwaardig. En zeker is dat er een volgend seizoen komt.

De serie gaat over een minister die een brief geheim houdt voor de Kamer. Al weken. House of cards in de polder, zeg maar. Geen achtervolgingen tot nu toe, maar in de prequel wel asbest en ongelukken op de snelweg. Op stuntmannen of vrouwen is niet bezuinigd. Dus er kan nog best wat komen wat dat betreft. Boeren worden zijn onvoorspelbaar in deze serie, dus de scriptschrijvers kunnen nog alle kanten op.
 

Figurant in spinoffs

De Natuurbeschermingswacht is ook figurant in spinoffs dit seizoen. We hebben een flink aantal bezwaren gemaakt voor een belangrijk onderdeel in het verhaal, namelijk mestvergisters en mestverwerkers. Komt later in de bespreking.
 

De aflevering vrijdag 20 januari 2023

De boeren zetten vol in met grote bek, denkende dat ze nog wat te vertellen hebben als ze maar hard roeptoeteren in de Telefaag:

Telefaag 20 jan 2023
Telefaag 20 jan 2023


LTO wil een oplossing voor de PAS-melders. Maar een prachtige wending komt dezelfde dag. De eerder genoemde brief uit Brussel duikt op. Minister moet direct terug naar Den-Haag. Was namelijk op een beurs in Duitsland.

Roeptoeter Sjaak van de Tak, aanvoerder van LTO, is piswoest: „Als de Commissie haar eis niet intrekt, zullen we elke mogelijkheid onderzoeken om dit juridisch aan te vechten” (NRC 21 jnan 2023 p. 6).

Ondertussen de woordvoerder van de Europese Commissie. „Er is in herinnering gebracht dat er condities zijn die juridisch bindend zijn en dat daaraan voldaan moet worden.
 

Het bijrolletje van ons in dit circus

Wij doen ook leuk mee, want die boeren hebben nu minder mogelijkheid om van hun stront af te komen. Dus worden er onder druk en stomend water overal mestvergisters en mestfabrieken uit de grond gestampt. Oplettende kijkertjes weten natuurlijk al dat dit niet volgens de natuurwetgeving kan. Dus nog meer juridische problemen. Door ons.
 

Het probleem met mestvergisters

Mestvergisters zijn wonderlijke bouwsels, meestal bij boeren industriecomplexen. Soms ook hele grote mestfabrieken. In die vergisters vergisten ze dan de mest. Dan komt er een zogenaamd digestaat uit, wat dan uitgereden wordt op het land.

Niemand weet wat daarvan de gevolgen zijn. Da's ook waarom we groots in bezwaar gaan, omdat we het niet weten. Dat je iets doet zonder de gevolgen voor de natuur goed te kennen is op zich is al verboden, want in het natuurrecht geldt een voorzorgsprincipe, het is nee tenzij. Echt nee, Europees nee, geen Den-Haag-nee.
 

Overzicht bezwaren

Momenteel hebben wij 'in procedure' lees: hebben we bezwaar gemaakt tegen vergisters in:
  1. Staphorst
  2. Westerveld
  3. Meppel
  4. De Fryske Marren, 16 stuks (lees onze blog hierover)
  5. Coevorden (hele dikke)

Overheid doet alsof er niets aan de hand is en geeft een bouwvergunning zonder naar de natuur te kijken. Mogen ze uitleggen. Uiteindelijk bij de rechter.

Die in Coevorden is echt een mega-ding gaat uitbreiden en komt in de top 3 van Europa, zo groot. En de provincie denkt er even vanaf te komen met een 'milieuneutrale' bouwvergunning. Wij denken van niet.

Die in Staphorst gaat niet door: besluit ingetrokken om andere reden dan ons bezwaar.

Meppel en De Fryske Marren: is op zitting geweest, nu wachten op besluit op bezwaar.

Coevorden: we wachten op meer informatie van de provincie Drenthe.
 

Het risico van de boeren

Het verhaal gaat dat de boeren gedwongen worden tot schaalvergroting. Dat gedeeltelijk waar. Want de boeren hebben zelf ook schuld, door op de verkeerde partij te stemmen, door zich door de verkeerde organisatie te laten vertegenwoordigen, met de verkeerde aanvoerder, roeptoeter Sjaak. En de verkeerde bank voor hun mega schulden te kiezen: de Rabobank.

In VVD jargon: de markt regelt dat. Maar ook in VVD jargon: ondernemersrisico, want verkeerde keuzes door de ondernemer zijn niet het risico van de belastingbetaler.
 

Terug naar de soap

Want het verhaal wordt niet saai, omdat we weer terug gaan naar de boeren die van mest af moeten. Lijkt wel Pulp Fiction met al die verhaallijnen, maar het komt steeds weer bij elkaar. Nu door twee uitspraken van de rechter na beroep van Mobilisation.

"De Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland moeten meer onderzoek doen naar de vraag of veehouderijen een natuurvergunning nodig hebben voor het beweiden en bemesten van hun landbouwgronden." "Ze hebben hun conclusie namelijk voor een deel gebaseerd op aannames en steekproeven. Ze hebben niet onderzocht of de veehouderijen echt aan de voorwaarden voldoen." bron: de Rechtspraak.
 

De ontknoping

De oplossing is simpel, een krimp van de veestapel met 77%. Dat gaat ook vast gebeuren in deze soap, maar de weg ernaartoe zal nog vele spannende afleveringen opleveren.

Wordt vervolgd! Het is nog niet zeker of Adema onderdeel uit zal maken van de cast van het volgende seizoen.


server clear NOK