logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Vaarvergunning Waterstaete Steenwijkerland

update: 29 okt 2022

 

Zitting en artikel in de Stentor: Het is wereldvreemd’

De zitting van de commissie van de bezwaarschriften is gehouden op 24 oktober 2022. De raadzaal zat vol met bezwaarmakers. Na de zitting zal de commissie een advies opstellen. Op basis van dit advies zal het college/de wethouder een besluit op bezwaar moeten nemen. Vinden bezwaarmakers dit besluit op bezwaar in strijd met het recht, dan staat de gang naar de rechter open.

De Stentor 28 oktober 2022: "Verzet tegen omstreden boten bij nieuw vakantiepark in Ossenzijl: ‘Het is wereldvreemd’", "Hoewel de boten al lang en breed rondvaren, leggen bewoners en natuurorganisaties zich niet neer bij een vaarvergunning voor vakantiepark Waterstaete in Ossenzijl.".
 

Economie en toerisme eerst

Steenwijkerland doet niet aan milieudingetjes. Economie en toerisme eerst. Hier heeft u een vergunning voor 59 sloepen met verbrandingsmotoren. No questions asked. Gaat u vooral varen in Natura 2000-gebeiden.

44 bezwaarmakers zijn het er niet mee eens. Uiteraard zijn wij ook in bezwaar gegaan.

De bezwaarmakers worden volledig afgepoeierd met: niet ontvankelijk want geen belanghebbende.
 

Een list

En de gemeente gebruikt nog een list. Bezwaarmakers mogen tot tien dagen voor de zitting stukken aanleveren. Nu de truuc: het college komt met een verweerschrift 10 dagen voor de zitting. Dus je kan niet meer stukken insturen voor de zitting als reactie op het verweerschrift. Dit is echter noodzakelijk om je belang aan te tonen. Dit is natuurlijk volledig in strijd met een goede procesorde.

Het verweerschrift is verzonden op 13 oktober 2022. Het verweerschrift is ontvangen op 14 oktober 2022.

De zitting is op 24 oktober 2022 om 19:00. De zitting is overigens openbaar voor iedereen.
 

De Natuurbeschermingswacht

Uiteraard ziet het college de Natuurbeschermingswacht ook niet als belanghebbende. We hebben een verassing voor het college en alle andere bezwaarmakers: de toetsing of je belanghebbende bent, komt niet aan de orde omdat het college de verkeerde procedure gevolgd heeft.
 

Unierecht

Door Europees recht had het college namelijk inspraakmogelijkheden moeten geven aan eenieder, dus dan moet de toets of je belanghebbend bent achterwege blijven. Dit zal natuurlijk uitgebreid aan de orde komen op zitting.

Maak je overigens geen illusies, bij soort dingen krijg je zelden gelijk bij de commissies die zich onafhankelijk noemen maar dat niet zijn. Dit is er een voor de bestuursrechter.

Dit is belangrijk voor de bezwaarmakers: bezwaar is slechts de eerste stap. Na bezwaar kan je in beroep. Doe dat, als dit waardeloze besluit niet vernietigd wordt door het college.
 

Babyboomer huilie-huilie

Knap staaltje babyboomer huilie-huilie treffen we aan in het plan van het bestuur VvE Waterstaete Ossenzijl. Ze jammeren dat hun sloepjes zo duur zijn en dat elektrificatie van hun sloepjes ook veel eurotjes kost. Het college met de weke milieu-knietjes gaat uiteraard mee en zwakt de elektrificatie af.

Juridisch houdt dit geen stand om de eenvoudige reden dat het Hof van Justitie (de hoogste rechter) sociaaleconomische afwegingen niet toelaat, als het om stikstof gaat. Daag sloepjes.

Oh en dan dit nog: ook elektrische sloepen verstoren broedvogels.
 

Contact

Ben je bezwaarmaker, neem dan even contact op, liefst per email. Samen sta je sterker. Noem in titel van email ajb 'Vaarvergunning Waterstaete Steenwijkerland'.


 
server clear NOK