logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Vaarvergunning Waterstaete Steenwijkerland

update: 29 jan 2023: beroep ingesteld
update: 27 mei 2023: verweerschrift ontvangen
 

De gronden (argumenten) van het beroep

De gemeente Steenwijkerland verleent een ontheffing van het verbod opgenomen in de vaarverordening om met 59 verhuurboten met verbrandingsmotoren te varen in plaats van de voorgeschreven elektrische motoren. Het hiertegen gemaakte bezwaar van de Natuurbeschermingswacht wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat de doelstellingen van de Natuurbeschermingswacht niet zouden kunnen worden bereikt met het ingediende bezwaar.

Steenwijkerland komt met procedurele opstructie: geen belanghebbende, net als bij een eerdere rechtzaak. Of geen-procesbelang. Da's ook weer zo'n leuke. Maar de rechter was helder bij het vorige beroep tegen Steenwijkerland: De Natuurbeschermingswacht heeft recht op een inhoudelijke behandeling.

In het verweerschrift blijft Steenwijkerland bij het standpunt dat de Natuurbeschermingswacht geen recht heeft op een inhoudelijke behandeling.

Het is nu wachten op een uitnodiging van de rechtbank om op zitting te komen.
 

Beroep ingesteld

Op 29 januari hebben we digitaal beroep ingediend.

 

Er is een besluit (op bezwaar)

Na het bezwaar van 44 bezwaarmakers heeft de gemeente (het college) een nieuw besluit genomen. De meeste bezwaarmakers worden volledig afgepoeierd met 'niet ontvankelijk' want geen belanghebbende:

"De commissie acht het, gelet op het bovenstaande, goed mogelijk dat bezwaarden enige gevolgen zullen kunnen ondervinden van de verleende vaarvergunning en ontheffing, maar is van mening dat die gevolgen van een geringe omvang zijn en ook onvoldoende te onderscheiden zijn van reeds bestaande hinder van het vaarverkeer."

De VVD en het CDA hebben dit vroeger geregeld om de economie (en met name de boeren) te beschermen tegen bezwaarmakers. Dat deden ze door in de wet op te nemen dat je een belang moet hebben om bezwaar te mogen maken. En daar toetsen commissies uiterst streng op. Zo streng dat de bezwaarfase in de praktijk nutteloos en de natuur kansloos.

In het citaat van de commissie staat eigenlijk: het gebied is al zo overbelast dat dat beetje er nog wel bij kan. Ze vergeten dat die overbelasting in stapjes toegenomen is, stapjes die per stuk zo klein zijn dat ze niet te onderscheiden zijn - en dus niemand bezwaar kan maken. En zo is de wet bedoelt. U mag geen bezwaar maken. U doet niet meer mee aan de rechtstaat. Dikke doei.

Maar het spel is nog niet ten einde. Nu kunnen bezwaarmakers naar de rechter. En daar is veel te halen, wij weten al dat de rechters ons in ieder geval niet afserveren als niet-belanghebbende als we bezwaar maken buiten onze eigen gemeente.

Na de toeslagenafaire, de constatering dat Natura 2000-gebieden in zeer slechte staat (van instandhouding) verkeren en het Varkens in Nood-arrest, zijn rechters anders gaan kijken. Ik heel veel gevallen is het daarom nuttig om na de bezwaarfase naar de rechter te stappen.

De kern van de zaak: accepteer dit soort onzin niet van je overheid, ga naar de rechter of ons om de griffiekosten te betalen om verder te procederen:

doneer
Wat je als afgewezen bezwaarmaker ook kan doen: ga in discussie met raadsleden en/of kamerleden.

 

Zitting en artikel in de Stentor: Het is wereldvreemd’

De zitting van de commissie van de bezwaarschriften is gehouden op 24 oktober 2022. De raadzaal zat vol met bezwaarmakers. Na de zitting zal de commissie een advies opstellen. Op basis van dit advies zal het college/de wethouder een besluit op bezwaar moeten nemen. Vinden bezwaarmakers dit besluit op bezwaar in strijd met het recht, dan staat de gang naar de rechter open.

De Stentor 28 oktober 2022: "Verzet tegen omstreden boten bij nieuw vakantiepark in Ossenzijl: ‘Het is wereldvreemd’", "Hoewel de boten al lang en breed rondvaren, leggen bewoners en natuurorganisaties zich niet neer bij een vaarvergunning voor vakantiepark Waterstaete in Ossenzijl.".
 

Economie en toerisme eerst

Steenwijkerland doet niet aan milieudingetjes. Economie en toerisme eerst. Hier heeft u een vergunning voor 59 sloepen met verbrandingsmotoren. No questions asked. Gaat u vooral varen in Natura 2000-gebeiden.

44 bezwaarmakers zijn het er niet mee eens. Uiteraard zijn wij ook in bezwaar gegaan.
 

Een list

En de gemeente gebruikt nog een list. Bezwaarmakers mogen tot tien dagen voor de zitting stukken aanleveren. Nu de truuc: het college komt met een verweerschrift 10 dagen voor de zitting. Dus je kan niet meer stukken insturen voor de zitting als reactie op het verweerschrift. Dit is echter noodzakelijk om je belang aan te tonen. Dit is natuurlijk volledig in strijd met een goede procesorde.

Het verweerschrift is verzonden op 13 oktober 2022. Het verweerschrift is ontvangen op 14 oktober 2022.

De zitting is op 24 oktober 2022 om 19:00. De zitting is overigens openbaar voor iedereen.
 

De Natuurbeschermingswacht

Uiteraard ziet het college de Natuurbeschermingswacht ook niet als belanghebbende. We hebben een verassing voor het college en alle andere bezwaarmakers: de toetsing of je belanghebbende bent, komt niet aan de orde omdat het college de verkeerde procedure gevolgd heeft.
 

Unierecht

Door Europees recht had het college namelijk inspraakmogelijkheden moeten geven aan eenieder, dus dan moet de toets of je belanghebbend bent achterwege blijven. Dit zal natuurlijk uitgebreid aan de orde komen op zitting.

Maak je overigens geen illusies, bij soort dingen krijg je zelden gelijk bij de commissies die zich onafhankelijk noemen maar dat niet zijn. Dit is er een voor de bestuursrechter.

Dit is belangrijk voor de bezwaarmakers: bezwaar is slechts de eerste stap. Na bezwaar kan je in beroep. Doe dat, als dit waardeloze besluit niet vernietigd wordt door het college.
 

Babyboomer huilie-huilie

Knap staaltje babyboomer huilie-huilie treffen we aan in het plan van het bestuur VvE Waterstaete Ossenzijl. Ze jammeren dat hun sloepjes zo duur zijn en dat elektrificatie van hun sloepjes ook veel eurotjes kost. Het college met de weke milieu-knietjes gaat uiteraard mee en zwakt de elektrificatie af.

Juridisch houdt dit geen stand om de eenvoudige reden dat het Hof van Justitie (de hoogste rechter) sociaaleconomische afwegingen niet toelaat, als het om stikstof gaat. Daag sloepjes.

Oh en dan dit nog: ook elektrische sloepen verstoren broedvogels.
 

Contact

Ben je bezwaarmaker, neem dan even contact op, liefst per email. Samen sta je sterker. Noem in titel van email ajb 'Vaarvergunning Waterstaete Steenwijkerland'.


 
server clear NOK