logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
dji-0768.jpg

Kok Meppel B.V.

bezwaar gegrond


laatste update: 23 febr 2023, nog een keer bezwaar

 

Op zitting

Ons tweede bezwaar is inmiddels op zitting behandeld. Aan het einde van de zitting kwam er nog een verassing uit de hoge hoed van de provincie: er is een aanvraag Wet natuurbescherming. Met andere woorden... het bedrijg handeld in strijd met de wet en heeft alsnog een vergunning nodig.
 

Nog een keer bezwaar

Er is een nieuw besluit. En van onze kant een nieuw bezwaar. U verwacht natuurlijk niet anders.

Grote kans dat dit een rechtzaak wordt, zoals zoveel andere procedures. Dit kost geld, daarom het volgende verzoek:


doneer

Doneren geeft een goed gevoel en wie weet kunt u rustig slagen zonder kwikdampen van Kok Meppel.

 

Bezwaar

Bah, wat een vervelend clubje is die Natuurbeschermingswacht toch. Nu hebben ze weer succesvol bezwaar gemaakt tegen een vergunning van Kok Meppel B.V., Setheweg 19 te Meppel.

Kok Meppel B.V wilde in de Sethehaven een 'Proefneming innovatieve bewerking'. Ja, daar kan best een beetje kwik, arseen en zeer zorgwekkende stoffen bij de lucht in gaan - zo staat in de aanvraag. Maar Meppel, gaat u maar gerust slapen, want de RUD Drenthe heeft een vergunning gegeven. Niets aan de hand dus.

U (burger) betaalt voor die RUD, dus die zullen toch niet zomaar een vergunning geven? Zeker niet als er kwik en arseen de lucht in gaat? Die denken toch altijd eerst aan uw gezondheid? Eh nee dus.

Gelukkig doet de Natuurbeschermingswacht wat uw overheid had moeten doen, namelijk waken over uw gezondheid en het milieu.

We zijn in bezwaar gegaan en ons bezwaar is gegrond verklaard. De vergunning is ingetrokken. Lees hier de vergunning, op de site van de provincie Drenthe.
 

Drenthe

Het betreft een Wabo vergunning van de provincie Drenthe. Das gek, want je zou verwachten dat dan Meppel een vergunning moet afgeven, zodat we er hier wat kunnen vinden.

Wat blijkt: de provincie heeft buiten haar bevoegdheid een vergunning afgegeven. Om deze reden is het besluit ingetrokken.

Meer documenten volgen, die moeten nog even 'gelakt' worden door de provincie.

Dat is inmiddels (28 sept 2022) gebeurd. Lees hier het zogenaamde besluit op bezwaar met het advies van de commissie.
 

Het gaat om vies spul

Kok wil 'slibben' gaan verwerken.

Uit de aanvraag blijkt waarom het gaat:

"Het betreft afvalstromen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn
met de reeds vergunde afvalstromen (met name zeefzand, koepelovenstof, vormzand, afzuigstof, veegvuil, kernzand en -brokken, ovenslakken, (opgewerkt) AVI-bodemas en grond).
"

"vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater"

Dus resten van de industrie, echt eng spul want zie de acceptatievoorwaarden:

"Er gelden de volgende acceptatiecriteria:
[..]
- acceptatievoorwaarden voor de stoffen asbest, kwik, arseen en PAK: bovengrens van de bodemkwaliteitsklasse Industrie zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
"

Kok weet zelf nog niet wat ze gaan verwerken:

"Het is op dit moment nog niet bekend welke slibben exact zullen worden beproefd."
 

Het vervolg

Nu zal er een nieuw besluit volgen. We houden dit in de gaten.


server clear NOK