logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Overzicht bodemverdichting gemeente Meppel


laatste update: 21 sept 2022: beroep bij de bestuursrechter.
 

Wat zijn de gevolgen van bodemverdichting


Bodemverdichting geeft problemen, regenwater spoelt weg en niet de bodem in en gasuitwisseling stopt. Wortels verdrogen en stikken, planten en bomen ondervinden hierdoor schade.

Bodemverdichting ontstaat door bijvoorbeeld met een voertuig buiten de verharding te rijden.

De Algemene Plaatselijke Verordening Meppel is helder:

"Artikel 5:8 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
    1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook."

 

Overzicht

Op deze pagina een overzicht van veroorzakers van bodemverdichting.

2016: het evenement Meppel Culinair
In 2016 laat de organisatie het Wilhelminapark achter met grote schade:
r15704-Meppel-Culinair-2016-schade
De verwoesting is zo groot dat een ander evenement moet uitwijken
Dagblad van het Noorden: 'Picknick In The Park Meppel moet uitwijken'

2017: wederom schade door het evenement Meppel Culinair
De organisatie en de gemeente is niet ontvankelijk voor kritiek op evenementen en de geschiedenis harhaalt zich:
r15696-Meppel-Culinair-2017-schade

2018: boom7 schrijft lobbydocument
Om herhaling te voorkomen:
r15885-Meppel-bomen-beschermen-2018b

Handhavingsverzoek locatie Werkhorst:
r15915-HHV-Meppel-Werkhorst

Nogmaals een handhavingsverzoek Werkhorst:
r16090-handhavingsverzoek-Meppel-Werkhorst

2x handhavingsverzoek bouwactiviteiten Wilhelminapark:
r15773-Wilhelminapark-42
r15898-Wilhelminapark-42-deel-2

2019: klacht en handhavingsverzoeken
De klacht: r16123-klacht-picknick-in-the-park

De schade door bodemverdichting is zonder de schade door vuurwerkevenementen, daarover meer in:
r16404-vuurwerk-Wilhelminapark-2020

2020 en 2021: de Natuurbeschermingswacht
Als burger heeft klagen, melden en het indienen van handhavingsverzoeken geen zin omdat je geen belanghebbende bent en dus later ook niet naar de bestuursrechter kan. De Natuurbeschermingswacht is met dank aan het verdrag van Aarhus wel belanghebbende. Daarom heeft de Natuurbeschermingswacht ook handhavingsverzoeken ingediend.

Overzicht handhavingsverzoeken

Irenelaan:
handhavingsverzoek: m16564-hhv-parkeren-groenvak-Irenelaan
en bijbehorende foto's: m16669-fotos-hhv-parkeren-groenvak-Irenelaan

handhavingsverzoek: m16623-hhv-groenvak-2-Irenelaan-Meppel
en bijbehorende foto's: m16670-fotos-hhv-groenvak-2-Irenelaan-Meppel

Gerard Doustraat:
handhavingsverzoek: m16565-hhv-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat
toevoeging handhavingsverzoek: m16600-aanvulling-hhv-groenvak-Gerard-Doustraat
en series foto's: m16660, m16661, m16662, m16663, m16664, m16665, m16666, m16667, m16668.

Koedijkslanden fase 6:
Randweg, handhavingsverzoek: m16744-hhv-groenvak-Randweg
foto's hiervoor: m16746

8 maart foto's 3 locaties overige bedrijven:
m16755-fotos-Koedijslanden-fase-6-3x
 

Naar de rechter

Onze handhavingsverzoeken zijn afgewezen en er zijn ten onrechte nep-ontheffingen afgegeven. Om deze reden hebben wij voor 5 procedures beroep ingesteld op 21 december 2021. Wij verwachten voor het einde van 2022 een zitting.
 

Externe links


Landelijke Handhavingstrategie, LHS
 
server clear NOK