aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK: schade 2 groenvak Irenelaan

datum:    18 januari 2021

van:     Natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       info@natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       0522-260791
       KvK-nummer 41019696

Geacht college,

Hierbij verzoeken wij om handhaving inzake een nieuwe overtreding van de APV artikel 5:8. Wij hebben eerder voor hierna genoemde locatie een handhavingsverzoek ingediend, op 8 december 2020. Wij verzoeken dat eerdere verzoek los te behandelen van dit verzoek omdat de schade door een ander bedrijf veroorzaakt is.

Locatie
Groenvak naast Pr. Irenelaan Meppel, tegenover de achteringang van perceel Zuideinde 108, 7941GL Meppel.

De overtreding
Het betreft het rijden en laten staan van een voertuig in een groenstrook, dit is een overtreding van het bepaalde in de APV, artikel 5:8.

De schade
Door transport met voertuigen in het groenvak is schade veroorzaakt. Er is met een klein maar zwaar voertuig veel zwaar materieel verplaatst. Dit is aan de bandensporen goed te zien. Op de foto's (bijlage) is ook te zien om welk voertuig het gaat, een zogenaamde 'Knikmops'.

Door het tillen en rijden met het zware materieel als lading, wordt de wieldruk zo groot dat ernstige schade ontstaat aan de bodem. Ook ontstaat schade aan het wortelpakket van de bomen omdat binnen een straal van 1 meter vanaf de stam gereden is. De schade bestaat niet enkel uit een modderige bovenlaag en minder mooi gras, maar juist ook diepe (tot 1.5 meter) ondergrondverdichting. Omdat deze schade ontstaan is verzoeken wij niet enkel om het beëindigen van de overtreding maar ook om:
 1. herstel van de schade; en
 2. compensatie voor de schade die niet meer te herstellen is 
Wij gaan graag in overleg om de genoemde punten toe te lichten.

Calculerend gedrag
Wij verzoeken het college om rekening te houden met calculerend gedrag van de overtreder en doeltreffend, afschrikwekkend en evenredig te handhaven.

Eerdere schade
Het is waarschijnlijk dat de bodem eerder door anderen beschadigd is. Wij hebben ook eerder overtredingen geconstateerd. Nu betreft het echter een veel groter oppervlak en ook verder van de verharding af.

Foto's
Ons handhavingsverzoek wordt ondersteund door een aantal foto's. Op een bijgesloten geheugen zijn deze foto's als bijlage te vinden.

Aantonen schade met rekentool
Mat de online tool 'terranimo' kan aangetoond worden dat schade is ontstaan. Terranimo is gebaseerd op wetenschappelijke modellen die de bodembelasting simuleren.
Meer info: https://www.terranimo.dk en https://edepot.wur.nl/516252

Awb 1:2 lid 3
Zie onze website (natuurbeschermingswacht.nl) voor onze statuten en een overzicht van onze feitelijke werkzaamheden sinds 1946.

Toelichting
Hoewel wij verzoeken dit en een eerder handhavingsverzoek separaat te behandelen, zijn wij wel altijd bereid om alle handhavingsverzoeken in samenhang te bespreken om tot een duurzame oplossing te komen, formeel of informeel.


Met vriendelijke groet,


mevrouw Y. Starre-Massalt, bestuurdermevrouw mr. T. B. Kolk, voorzitter
Bijlage: lijst bestanden op geheugen
obj9588.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9589.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9591.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9593.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9595.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9597.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9598.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9599.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9602.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9604.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9606.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9607.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9610.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9611.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9612.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9613.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9614.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9615.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9616.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9617.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9618.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9619.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9620.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9622.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9623.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9624.jpg 2021-01-15 13:48:05
obj9641.jpg 2021-01-15 13:42:10
obj9642.jpg 2021-01-15 13:42:10