aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK: schade Randweg Otten Infra (toevoeging)

datum:    3 mrt 2021

van:     Natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       info@natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       0522-260791
       KvK-nummer 41019696

Geacht college,

Op 2 maart heeft het bedrijf Otten Infra verschillende voertuigen geparkerd binnen de kroonprojectie in het groenvak bij de t-splitsing Pieter Bruegellaan & Randweg, perceel: MPL00-H-4898.

Dit is een overtreding van de APV, artikel 5:8.

Dit handhavingsverzoek dienen wij in als aanvulling op een eerder handhavingsverzoek van ons met de volgende kenmerken:
betreft:  HANDHAVINGSVERZOEK: schade 2 groenvak Irenelaan
datum:   18 januari 2021

Er is meer samenhang dan dezelfde aannemer, namelijk dat nu blijkt dat er sprake is van calculerend gedrag omdat van onwetendheid kan nu geen sprake meer zijn.

Daardoor is er nu zeker sprake van een andere positionering in de interventiematrix van de Landelijke handhavingstrategie. Dit heeft ook invloed op de afhandeling van het eerder genoemde handhavingsverzoek. Ik verzoek u daarom dit handhavingsverzoek in samenhang te zien met het eerder genoemde handhavingsverzoek.

Mogelijk heeft de aannemer ook de voorwaarden van het bestek geschonden. Wij hebben om dit bestek verzocht per email met de volgende kenmerken:
aan:    postbus@meppel.nl
betreft:  verzoek informatie met spoed ivm mogelijkheden voorkomen
      schade Pieter Bruegellaan/Pieter Lastmanstraat
datum:   2021-03-03 09:46

Wij verzoeken om de mogelijkheid om naar aanleiding van de verzochte informatie dit handhavingsverzoek te kunnen aanvullen.

Zoals bekend zijn wij altijd bereid tot overleg.

Als bijlage ontvangt u een opslag met de volgende originele afbeeldingen:
obj0611.jpg
obj0612.jpg
obj0614.jpg
obj0615.jpg
obj0616.jpg
obj0617.jpg
obj0619.jpg
obj0622.jpg
obj0623.jpg
obj0624.jpg
obj0626.jpg
obj0625.jpg
obj0627.jpg
obj0628.jpg
obj0629.jpg
obj0630.jpg
obj0633.jpg

Met vriendelijke groet,


Geert Starre, secretarisYvonne Starre-Massalt, bestuurslid