aan:     College van de gemeente Meppel
       balie

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK/aanvulling: schade groenvak Gerard Doustraat

datum:    11 jan 2021

van:     Natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       info@natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       0522-260791
       KvK-nummer 41019696


Geacht college,


U heeft inzake ons handhavingsverzoek met de volgende kenmerken:
betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK: schade werkverkeer groenvak Gerard Doustraat
datum:    8 december 2020

nog geen besluit aan ons bekend gemaakt. Ook is er nog geen sprake van een einde aan de overtredingen. Er is een klein aantal rijplaten gelegd. Dit is echter onvoldoende om schade te voorkomen. Bovendien zal ook bij het gebruik van rijplaten een ontheffing nodig zijn.

De Algemene Plaatselijke Verordening Meppel (datum inwerkingtreding 16-12-2020) is hierover helder:

"Artikel 5:8 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
    1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.
[..]
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
"

Dus het gegeven dat er (enkele, bovendien veel te weinig) rijplaten gebruikt zijn is niet een grond van legalisatie omdat het verboden is om met en voertuig in een groenvak te begeven, met en/of zonder rijplaten. Ook met rijplaten is een ontheffing nodig. Er is dus geen sprake van beëindiging van de overtreding. 

Door niet te handhaven gaat het college direct in tegen het door de gemeenteraad bepaalde.
Enkel een ontheffing kan een rechtmatige situatie laten ontstaan. Van een ontheffing kan echter geen sprake zijn, zie uw brief met de volgende kenmerken:
datum:     10 dec
uw kenmerk:   1446643/1453841
ons kenmerk:  16576
Indien inmiddels toch per besluit een legalisatie is ontstaan dan bent u verplicht dit aan ons bekend te maken en kunt u deze brief tevens als bezwaarschrift tegen dit besluit in behandeling nemen.

Nogmaals verzoek ik met spoed om de onrechtmatige situatie te beëindigen, beëindigd te houden en de ontstane schade (bodemverdichting) te herstellen.

Voor een compleet overzicht sturen wij als bijlage een usb geheugen met alle foto's. Dus eerder ingestuurde en nieuwe foto's.

Indien deze brief niet toegevoegd kan worden aan het eerdere handhavingsverzoek inzake deze locatie dan verzoeken wij om deze brief als nieuw handhavingsverzoek te behandelen.

De directory met het begin 0105T1123 laat de laatste situatie zien. Het laat ook zien dat er van beëindiging van de overtreding nog geen sprake is.

Als bijlage tevens een lijst met de bestandsnamen op het geheugen.

Verder verzoek ik om conform uw eigen servicenormen binnen 5 werkdagen de ontvangst van deze brief te bevestigen. 

Servicenormen:
"Als u ons een brief stuurt, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging of antwoord op uw brief.

In de ontvangstbevestiging informeren wij u over de termijn waarin u antwoord kunt verwachten op uw brief. In deze ontvangstbevestiging staat altijd welke afdeling of medewerker uw brief behandelt. [..]
"


Met vriendelijke groet,


Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken.


mevrouw mr. T. B. Kolk, voorzitter


ing. Geert Starre secretaris
BIJLAGE BESTANDSNAMEN

.
./1209T1145-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VH-723-X
./1209T1145-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VH-723-X/IMG_20201209_114601.jpg
./1209T1145-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VH-723-X/IMG_20201209_114556.jpg
./1209T1145-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VH-723-X/IMG_20201209_114558.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9153.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9170.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9172.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9159.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9160.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9156.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9143.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9166.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9148.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9150.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9169.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9141.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9163.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9149.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9164.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9167.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9152.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9162.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9146.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9171.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9147.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9168.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9151.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9161.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9144.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9140.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9145.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9157.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9142.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9165.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9155.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9154.jpg
./1211T1239-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-geen-bescherming/obj9158.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9063.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9065.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9100.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9088.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9074.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9093.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9070.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9104.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9059.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9073.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9101.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9084.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9064.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9094.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9089.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9077.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9066.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9082.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9099.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9076.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9060.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9102.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9087.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9090.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9080.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9086.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9072.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9079.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9092.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9062.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9098.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9068.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9058.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9069.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9085.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9081.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9067.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9103.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9095.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9097.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9078.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9096.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9083.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9071.jpg
./1208T1423-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9091.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9126.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9124.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9118.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9119.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9121.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9120.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9122.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9123.jpg
./1210T1335-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-na-nulmeting/obj9125.jpg
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat/obj09138.jpg
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat/obj09134.jpg
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat/obj09137.jpg
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat/obj09136.jpg
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat/obj09139.jpg
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat/obj09133.jpg
./1211T0844-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-rijplaat/obj09135.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9322.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9320.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9303.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9312.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9316.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9319.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9306.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9321.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9327.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9313.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9326.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9308.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9323.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9307.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9317.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9314.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9305.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9324.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9302.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9315.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9311.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9325.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9309.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9328.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9304.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9318.jpg
./0105T1123-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat/obj9310.jpg
./toezegging-besluit
./toezegging-besluit/2020-12-10-br-bodemverdichting-Wilhelminapark.pdf
./toezegging-besluit/Saab Specials is niet meer welkom in Wilhelminapark.pdf
./toezegging-besluit/m16529-brief-bodemverdichting-Wilhelminapark.pdf
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9175.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9186.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9180.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9190.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9178.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9194.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9185.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9193.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9195.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9177.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9181.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9192.jpg
./1214T0839-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-VP-709-B/obj9191.jpg
./index
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9106.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9112.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9115.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9110.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9113.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9108.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9111.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9116.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9109.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9107.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9114.jpg
./1209T1117-NBW-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat-nulmeting/obj9117.jpg