aan:     College van de gemeente Meppel
       Postbus 501
       7940 AM Meppel

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK: schade werkverkeer groenvak Gerard Doustraat

datum:    8 december 2020

van:     Natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       info@natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       0522-260791
       KvK-nummer 41019696


Geacht college,

Vandaag heb ik foto's gemaakt van schade in een groenvak naast CSG Dingstede, Gerard Doustraat 13.

Ik heb vandaag per email aan u geschreven:

Bij deze verzoek ik u te handhaven. Het groenvak/park naast het
pand van CSG Dingstede wordt intensief gebruikt als weg voor
zwaar materieel ivm verbouwing.

Dit verkeer in het groenvak is onrechtmatig en veroorzaakt schade
(APV Artikel 5:8 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen).

De schade bestaat niet enkel uit een modderige bovenlaag, maar
juist ook diepe (tot 1.5 meter) ondergrondverdichting. Dit is
extra nadelig ivm bomen. Bomen wortelen tot 1.5m buiten de
kroonprojectie.

Ik verzoek ergere schade te voorkomen en bestaande schade te
herstellen en te verhalen.

Ik verzoek tevens om de bestaande situatie niet te legaliseren.

Indien APV Artikel 5:8 lid 3 van toepassing is dan verzoek
ik u mij hiervan op de hoogte te stellen zodat ik bezwaar
kan maken (tegen dat besluit).

Ik zal dit HHV later en in overleg aanvullen met foto's.
Ook zal ik dit HHV bevestigen met een door 2 bestuurders
ondertekende brief.

Op onze website natuurbeschermingswacht.nl staat onze statuten
en een overzicht van onze feitelijke werkzaamheden in het kader
van artikel 1:2 Awb lid 3.

-- einde citaat email


Foto's
De eerder genoemde foto's staan op meegezonden geheugenkaart onder directory:
m16565-hhv-bouwverkeer-groenvak-Gerard-Doustraat

Over het gebruik van foto's derden: ECLI:NL:CBB:2018:128.

Schade
Er is door de hoge asdruk en bandenspanning sprake van ondergrondverdichting.

De schade bestaat niet enkel uit een modderige bovenlaag, maar juist ook diepe (tot 1.5 meter) ondergrondverdichting.

Er is ook sprake is van verdichting binnen de kroonprojectie van bomen, dat is niet op te lossen door maatregelen, daarom kan van gedogen of legaliseren geen sprake zijn.

Ik verzoek om alle mogelijkheden te benutten om te sanctioneren en om de ontstane bodemverdichting te herstellen.

Aantonen schade
Mat de online tool 'terranimo' kan aangetoond worden dat schade is ontstaan. Terranimo is gebaseerd op wetenschappelijke modellen die de bodem-belasting simuleren.
Meer info: https://www.terranimo.dk en https://edepot.wur.nl/516252


Toelichting
Voor een toelichting zijn wij uiteraard bereikbaar.


Met vriendelijke groet,


Geert Starre secretaris                Sander Veldman