aan:     College van de gemeente Meppel
       Postbus 501
       7940 AM Meppel

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK: schade groenvak Irenelaan

datum:    8 december 2020

van:     Natuurbeschermingswacht
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       info@natuurbeschermingswacht
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944GM Meppel
       0522-260791
       KvK-nummer 41019696


Geacht college,

Op 20 november 2020 om 10:51 heb ik foto's genomen van 2 in een groenvak geparkeerde voertuigen. Daar parkeren is in strijd met het bepaalde in de APV, Artikel 5:8 "Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen".

Locatie
Groenvak naast Pr. Irenelaan Meppel, t.o. de achteringang van perceel Zuideinde 108, 7941GL Meppel

GPS coordinaten van de geparkeerde voertuigen 52.689952, 6.189504.

Er is door de hoge asdruk en bandenspanning sprake van ondergrondverdichting.

Schade
De schade bestaat niet enkel uit een modderige bovenlaag, maar juist ook diepe (tot 1.5 meter) ondergrondverdichting.

Ik verzoek om alle mogelijkheden te benutten om te sanctioneren en om de ontstane bodemverdichting te herstellen.

Aantonen schade
Mat de online tool 'terranimo' kan aangetoond worden dat schade is ontstaan. Terranimo is gebaseerd op wetenschappelijke modellen die de bodem-belasting simuleren.
Meer info: https://www.terranimo.dk en https://edepot.wur.nl/516252

Het gebeurt vaker dat er voertuigen geparkeerd worden op dit groenvak echter het is Donker Groen zwaarder aan te rekenen omdat:
- het zware voertuigen zijn
- het om meerdere voertuigen gaat
- zij aantoonbaar over kennis beschikken over de schade van bodemverdichting

Op hun website (https://donkergroep.com/nl/donker-groen/specialismen/boomadvies) schrijven ze:
"Een gedegen aanpak voor behoud, beheer en verzorging van uw bomen wordt verricht door onze gecertificeerde controleurs, boomveiligheidscontroleurs, European Tree Workers of European Tree Technicians."

Hieruit blijkt dat ze over de kennis beschikken.

Foto's
De eerder genoemde foto's staan op meegezonden geheugenkaart onder directory:
m16564-hhv-parkeren-groenvak-Irenelaan

Over het gebruik van foto's derden: ECLI:NL:CBB:2018:128.

Awb 1:2 lid 3
Zie onze website (natuurbeschermingswacht.nl) voor statuten en een overzicht van onze feitelijke werkzaamheden.

Toelichting
Voor een toelichting zijn wij uiteraard bereikbaar.Met vriendelijke groet,


Geert Starre secretaris                Sander Veldman