logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Over de zomereik in Hoogeveen en de Yoghurtfabriek Fage

laatste update: 18 mei 2023.

 

Dubieuze yoghurtfabiek is echt dubieuze yoghurtfabriek

Kreeg Johan Vollenbroek nog op z'n donder van de wethouder omdat ie de FAGE yoghurtfabriek een dubieuze yoghurtfabriek noemde. Blijkt het echt een dubieuze yoghurtfabriek te zijn, omdat extern salderen niet meer mag.

Harald Buit en Hilbrand Polman schrijven in het Dagblad van het Noorden:
"Drentse natuur herstelt niet. Yoghurtfabriek Fage in Hoogeveen staat op losse schroeven

Tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren zijn de gemeenteraadsleden donderdagavond ervan op de hoogte gesteld dat er voorlopig geen vergunning mogelijk is voor Fage. Het bedrijf wil zich op het bedrijventerrein Riegmeer vestigen. Inmiddels is er al wel een ontwerpvergunning ter inzage gelegd, maar de procedure staat nu voorlopig stil.
"

Wordt natuurlijk stiekem over gedaan, want milieuactivisten geef je niet in het openbaar gelijk. Zo doen we dat in Drenthe niet.

De oude eik moet wijken voor een stoomstation voor de stroom van de fabriek. Gaan fabriek, geen stroom geen kap zou je zeggen. We hebben een bezwaarprocedure om dit aan te kaarten tegen de kap van de boom.

Ook hebben we net als Mobilisation een zienswijze ingediend tegen de fabriek.
 

Niet meer extern salderen

Extern salderen is dat je een vergunning van een ander koopt of huurt om zelf te mogen vervuilen. Heel gek dat dat mag in Nederland. Vergelijk het maar met een rijbewijs. Stel je rijbewijs ben je kwijt omdat je gepakt bent met teveel alcohool. Geen probeem, dan huur je een rijbewijs van bijvoorbeeld je buurman. De gemeente betaalt vervolgens de huur.

Gek verhaal? Zeker, maar zo ging het wel met de stikstofrechten van de FAGE yoghurtfabriek. De gemeente kocht stikstofrechten van 2 boeren zodat de dubieuze yoghurtfabriek mag vervuilen.

Maar extern salderen mag plots niet meer omdat de natuur ingestort is, "Natuurdoelen niet gehaald":

Bron: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeleid-regels/natura-2000/natuurdoelanalyses/

Er staat ook:
"In de concept-natuurdoelanalyses zien we dat de natuurdoelen voor een groot deel van de Drentse Natura 2000-gebieden de komende jaren nog niet gehaald kunnen worden. Stikstofdepositie is één van de grootste knelpunten. Ook moet het watersysteem in de natuur verbeterd worden. Dit volgt uit veldwaarnemingen over de natuur en de prognoses van stikstofdepositie voor nu en de toekomst op basis van berekeningen."

en

"Met de kennis van nu, is het voorlopig niet mogelijk om te vergunnen op basis van extern salderen."

En die laatste magische zin maakt dat de dubieuze yoghurtfabriek gecanceld moet worden want gebaseert op extern salderen.

En de boom niet gekapt hoeft te worden.

Nu moet de wethouder het nog even zelf vertellen.
 

Een boom en een dubieuze yoghurtfabriek

Flinke ophef over een boom in Hoogeveen. Die gaat plat. Op het eerste gezicht lijkt dat niets te maken te hebben met een te bouwen yoghurtfabriek.

Maar het is hetzelfde project. En dat heeft juridisch flinke gevolgen.

We hebben alvast bezwaar gemaakt tegen de kap: lees hier het bezwaarschrift. Als er meer organisaties of personen bezwaar hebben gemaakt dan horen we dat graag.

 

De aanleiding van de kapvergunning

De oude solitaire eik moet plat omdat er een transformatorstation aangelegd moet worden. Niet zo'n klein hokje als in de gemiddelde woonwijk, maar een joekel voor een heel industrieterrein, ook voor een nog aan te legen yoghurtfabriek van Fage.

En dat is waar de problemen beginnen.
 

De Yoghurtfabriek Fage

De provincie heeft een vergunning gegeven voor de bouw van een heel grote zuivelfabriek. Goed voor 170 stuks vrachtverkeer per etmaal.

Er is ook een vergunning gegeven voor het deel Wet natuurbescherming. Er gaat tijdens de bouw en in de gebruiksfase nog al wat stikstof de lucht is.

Om dit toe te staan gebruikt de provincie 2 truucs:
  1. salderen op agrarische gronden
  2. opkopen 2 veehouderijen

En dat is niet ok. Want salderen op agrarische gronden is een nieuw project, en de voordelen van het staken van bemesten moet een voordeel voor de natuur worden en niet voor nieuwe uitstoot.

Ook is het opkopen van veehouderijen niet de manier. De veehouderijen moeten toch al gsloten worden.

Maar er is meer mis, want de vergunningen van de veehouderijen voldoen helemaal niet aan het Europees recht.
 

De vergunning

De vergunning: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-3926.html

"Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor FAGE International S.A."

Zoals je ziet is het een ontwerpbesluit, je kan dus een zienswijze indienen (voor 2023-05-18). Wij gaan dat doen.

Bij de hierboven genoemde link kan je ook de vergunning met bijlagen zien. Leuk voor wie 800MB aan pdf's wil doorakkeren.
 

De gemeente

Bij het kopen van stikstofruimte bij de 2 agrarische bedrijven viel ons iets geks op, namelijk de koper. Dat is de gemeente. Goed belastinggeld gaat dus naar een maga-zuivelfabriek. Da's gek.

 

Doneren

Om ons te helpen met al dit soort procedures verzoeken we u te doneren:

doneer

 
server clear NOK