logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

De provincie Drenthe heeft naar aanleiding van 2 rechtzaken een brief geschreven naar de gemeenten


Naar aanleiding van een rechtzaak van NatuurAlert en een rechtzaak van de Natuurbeschermingswacht heeft de commissaris van de Koning alle gemeenten de volgende brief gestuurd:
 
aan:     het college van Burgemeester en Wethouders van Meppel
datum:    14 april 2022
kenmerk:   15/5.4/2022000602
onderwerp:  Evenementen in relatie tot natuur in Drenthe
getekend:  Commissaris van de Koning (CvK), J. Klijnsma


In de brief staat:

"Hoe zit het bij een evenementenvergunning?
"Een evenementenvergunning is geen toestemming op grond van de Wabo. Ten aanzien van evenementenvergunningen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) geldt dan ook op grond van de wet geen verplichte aanhaking en bijbehorende onderzoeksplicht naar de Wnb zoals bij Wabo-vergunningen. Dit betekent echter niet dat de burgemeester geen onderzoek hoeft te doen naar de effecten van het evenement voor de natuur. Uit recente uitspraken van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland (ECLl:NL:RBNNE:2022:697 en ECLl:NL:RBNNE:2022:270) blijkt dat er in de meeste gevallen wel een onderzoek gedaan moet zijn voordat de burgemeester een evenementenvergunning kan verlenen."

De brief is ook in te zien op de website van de provincie Drenthe (hier).


De eerste genoemde rechtzaak ECLI:NL:RBNNE:2022:697:
De tweede genoemde rechtzaak: ECLI:NL:RBNNE:2022:270:

server clear NOK