logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Economische analyse haven Meppel

Gastblog door Sjaak de Boer, onderdeel van pagina Oevers S.
20 febr 2022

Er worden in de rapportage van RTV Drenthe verschillende redenen door sprekers aangegeven waarom havenuitbreiding noodzakelijk en ook onontkoombaar is. Ik heb recent een analyse gemaakt van de overslag in de haven, op basis van recente rapporten tot november 2021.

De huidige economische feiten over de haven Meppel:
  1. Er is sprake van een licht neerwaartse trend in de geloste overslag van goederen in de haven van Meppel sinds 2013, dit in tegenstelling tot een verwachte groei tot 2030, zoals voorspeld in de structuurvisie Meppel 2030 van 2013;
  2. De overslag van het aantal geloste containers groeit slechts in heel geringe mate sinds 2013;
  3. De geladen overslag van goederen sinds 2013 toont een lichte stijging sinds 2013;
  4. Het tonnage van laden tot lossen verhoudt zich in de haven Meppel als ongeveer 1 : 4, met andere woorden er wordt veel meer gelost dan geladen;
  5. Gevolg hiervan is dat 70% van de transportschepen die de haven van Meppel aandoen leeg terugvaren;
  6. De milieuwinst van vervanging van vervoer over de weg door vervoer over water - gewenste reductie van CO2-emissies - wordt voor een belangrijk deel hiermee tenietgedaan;
  7. Terugdringing van leeg terugvaren zou dan ook een veel hogere prioriteit moeten krijgen in het beleid van de Port van Zwolle i.p.v. uitbreiding;
  8. Hoewel exact lastig te bepalen geven overslagcijfers aan dat bulkveevoeder voor de veehouderij rond 40% van het totale overslag in gewicht in de haven van Meppel vertegenwoordigt;
  9. Als de veehouderij in Nederland i.v.m. met stikstof, fosfaat, methaan en C02 uitstoot met minimaal 30% moeten krimpen, dan komt er in de komende decennia overslagcapaciteit vrij, in plaats van een tekort, zoals in de video door pleitbezorgers wordt geclaimd. Een deel van de soja aangevoerd in de haven van Meppel uit Zuid-Amerika blijkt uit een recente Zembla documentaire bij te dragen aan ontbossing in Zuid-Amerika: 'Foute' soja in duurzaam veevoer - Zembla - BNNVARA.

ing. Sjaak de Boer MSc, 20 febr 2022
 
server clear NOK