logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Bomenkap in Meppel

blog door Geert Starre, 25 maart 2021

Er worden nog al wat bomen gekapt in Meppel. De reden dat veel gekapt wordt is meervoudig. Hier een aantal van mijn waarnemingen.

De gemeente kapt beslist niet voor productie voor bijvoorbeeld biomassacentrales. Zelfs bij makkelijk toegankelijke bomen (vanaf de weg bereikbaar met zwaar mataterieel) zijn de kosten van kap veel hoger dan de opbrengst. In Europese bossen wordt wel veel gekapt voor houtstook.

De beslissing om te kappen in Meppel wordt bijna altijd genomen door specialisten van de gemeente. Deze specialisten zijn aantoonbaar streng bij kap in het voordeel van behoud van bomen. Dit is ook controleerbaar omdat in de kapvergunning een motivatie opgenomen is. Voor de kap van gemeentebomen is een kapvergunning nodig. Zie hieronder van een recent voorbeeld.
 

Voorbeeld kaplijst diverse bomen

Op onderstaande lijst heeft de gemeente een verzameling bomen opgenomen die gekapt moeten worden:Dan is er de lijst met afwegingen:Vervolgens neemt de gemeente een besluit op basis van de afwegingen en stelt waarbij voorwaarden: 

Er wordt veel gekapt

Helaas is het nodig dat er veel gekapt wordt. Ik bespreek hier een aantal oorzaken van de noodzaak.
 

Heesters rooien

Als eerste worden in Meppel heesters in groenvakken gerooid om er vervolgens gras te zaaien. Bij dat rooien zijn, door geheel Meppel, wortels zwaar beschadigd. Daar zien we nu de gevolgen van: kwakkelende en stervende bomen.

Zie voor een voorbeeld het hoofdstuk graafschade in: bomen beschermen.
 

Parkeren in groenvakken

Door het rooien van heesters kunnen voertuigen parkeren in groenvakken. Dat is de volgende oorzaak van beschadiging. De wortels breken en de bodem verdicht, waardoor water niet de bodem in kan maar wegspoelt. Ook zorgt bodemverdichting voor het stoppen van gasuitwisseling. Wortels stikken. Voorbeelden hiervan staan op onze webpagina over bodemverdichting.

Meppel is veel te terughoudend met handhaven bij overtredingen. Handhavingsverzoeken worden zelfs ongegrond verklaard. De Natuurbeschermingswacht heeft inmiddels een flink aantal procedures lopen (handhavingsverzoeken en bezwaren).

BOA's bekeuren wel personen, maar bedrijven aanpakken durft Meppel niet. Dit is een keuze van het college, niet van de BOA's.
 

Klimaatverandering

Dan is er klimaatverandering. Een droogte in het groeiseizoen is een groot probleem. De winters zijn echter warm en vochtig waardoor houtrot veroorzakende zwammen voor meer houtrot zorgen. Deze houtrot wordt vervolgens in het groeiseizoen niet goed gecompenseerd door matige diktegroei van bomen.

En de intensiteit van de stormen wordt hoger. Tijdens een korte maar zeer heftige winterstorm is er in Meppel op 21 januari dit jaar veel schade ontstaan.

omgewaaide iep Gerard ter Borchstraat, 21 jan 2021
omgewaaide iep Gerard ter Borchstraat, 21 jan 2021
 

Herinrichtingen

Dan zijn er ook een flink aantal herinrichtingen. Hierbij zijn aannemers, in ieder geval in het verleden, niet altijd voldoende gecontroleerd en toezicht gehouden. Mede door procedures van ons zijn verbeteringen zichtbaar in deze aanpak.
 

Evenementen

In het Slotplantsoen en Wilhelminapark ontstaat schade door voertuigen voor op- en afbouw van evenementen. Dat is iets minder geworden, maar de in het verleden ontstane schade werkt door. Zie voor een voorbeeld een rapport over Meppel Culinair 2017.
 

Ontwerpfouten

Vroeger zijn er ontwerpfouten gemaakt, zoals het plaatsen van bomen in een veel te klein plantvak. Hierdoor gaan wortels onder de verharding groeien, wat opdruk geeft. Daarnaast krijgen de bomen te weinig water.

Bomen planten is vaak een budgetkwestie. Voor het planten van een boom heb je meer nodig dan een boom: er moet ook een geschikt plantvak zijn. Vaak moet dit gemaakt worden en dat is kostbaar.

Zie de recente foto hieronder. Dit is de Groenmarkt in Meppel. Hier worden vele kubieke meters speciale grond toegepast als standplaats. Het houten piketpaaltje in het midden is de locatie van een toekomstige boom. Dit is een mooi voorbeeld.

Groenmarkt Meppel, standplaatsinrichting
Groenmarkt Meppel, standplaatsinrichting

Zulke standplaatsen zijn in het verleden niet gebruikt. Er zijn veel bomen op kansloze plaatsen gezet, zoals op onderstaande foto (Eendrachtstaat Meppel):


ik wordt nooit een grote boom
ik wordt nooit een grote boom
 

Te weinig bescherming monumentale bomen

Zoals eerder genoemd beschermd Meppel bomen tegen kap door een kapvergunning te verplichten. Dat geeft de verplichting te motiveren dat kap noodzakelijk is. Bovendien kunnen belanghebbenden 'in bezwaar gaan'.

Maar monumentale bomen in eigendom van particulieren zijn zo slecht beschermd in Meppel, dat ik geen gemeente ken waar dit beroerder geregeld is.

Waarom het zo beroerd is motiveren we in een bezwaarschrift van ons:

 

Herplant

Bij kap van een gemeenteboom is herplant een verplichting. Helaas is bomen planten best lastig vanwege de droogtes. Veel jonge aanplant sterft hierdoor.
 

Conclusie

Bomen kappen is regelmatig noodzakelijk. Er is echter aan de voorkant veel meer te organiseren zodat er minder gekapt hoeft te worden.


---

Mochter er fouten in bovenstaande tekst staan of dingen missen dan horen we dat graag.

 
server clear NOK