logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Quick Scan Lokale Democratie


De aankondiging:

 

Hoe gaan we met elkaar om in Meppel? Inwoners denk mee met de gemeente!

Wordt er voldoende naar inwoners geluisterd? Vinden mensen de gemeente redelijk? Weet iedereen waar de gemeente over gaat? Krijgen inwoners ruimte om betrokken te zijn? Wat vindt u van de manier waarop de gemeente besluiten uitvoert? De gemeente gaat met inwoners zoeken naar antwoord op deze en andere vragen.

Burgemeester Richard Korteland: "Ik maak de gemeente graag toegankelijker en hopelijk daarmee voor onze inwoners nog aantrekkelijker. Daarom vraag ik iedereen: Denk eens mee over hoe uw stad wordt bestuurd. Dat vraagt natuurlijk stevige inzet, maar het is voor de goede zaak. Voor het algemeen belang van iedereen in de gemeente Meppel."

Startgesprek: wie denkt mee?

Het begin van de zoektocht van inwoners en gemeente is een startgesprek. Het startgesprek gaat over de wensen, verwachtingen en mogelijkheden voor de hele gemeente Meppel. Uit het startgesprek komt een groep mensen die komend jaar een digitale vragenlijst, de uitkomsten van de zoektocht en de verbeteringen gaat uitwerken. In de groep is plaats voor drie inwoners van de gemeente Meppel

Aanmelden voor startgesprek vóór 13 januari via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522

Quick scan lokale democratie

Hoe gaan inwoners, leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren met elkaar om? Of heel ingewikkeld: 'hoe gaat het met de democratie in Meppel?'  De 'quick scan lokale democratie' laat snel zien het gaat in onze gemeente. Met een digitale vragenlijst voor inwoners, de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren. Kunnen Meppelers overal meedoen? Helpt de gemeente inwoners echt bij hun initiatieven?

Verbeteringen

De uitkomsten van de 'quick scan lokale democratie' zijn het begin van een nog betere samenwerking tussen inwoners en gemeente. Daarom worden eerst wensen en oordelen, maar ook tips en suggesties voor verbeteringen gevraagd. De 'quick scan lokale democratie' wordt uitgevoerd door Democratie in Actie, een programma van onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer Informatie>>


De opvolging:


Beste deelnemer Startgesprek Quick Scan Lokale Democratie,

Allereerst nogmaals fijn dat jullie vorige week donderdag aanwezig waren bij het startgesprek Quick Scan Lokale Democratie.

Zoals afgesproken ontvangen jullie hierbij de presentatie zoals deze is gegeven. Tevens een link naar een filmpje dat laat wat de Quick Scan is: https://www.youtube.com/watch?v=8WQXwwV4OSI

Zo gauw de planning bekend is zal ik jullie op de hoogte brengen. Uiteraard worden jullie periodiek op de hoogte gehouden over de voortgang.

En op het moment dat de Duidingsbijeenkomst is, worden jullie van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.


https://www.youtube.com/watch?v=8WQXwwV4OSI


De presentatie 'QUICK SCANLOKALEDEMOCRATIESTARTGESPREK Gemeente Meppel 16 januari 2020'.


Door corona is vervolg uitgesteld tot nader bericht.

Geert Starre

 
server clear NOK