logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Rammstein Groningen

 

Sorry Groningen

Sorry dat we jullie niet hebben kunnen helpen. We hebben het niet gered bij de bestuursrechters, zowel de Raad van State als de rechtbank Noord-Nederland hebben niet ingegrepen. Alle verzoeken zijn afgewezen. De rechtbank Noord-Nederland op 6 juli 2023 om 14:38, per email. De Raad van State op 5 juli 2023.

De rechtbank Noord-Nederland en de Raad van State zien geen aanzienlijke milieueffecten, of willen er niet op toetsen, in strijd met Europees recht.

De rechtbank: "De bestuursrechter ziet ook geen reden om de concerten te verbieden vanwege gevreesde gehoorschade voor bezoekers."

Artsen wel, ze delen oordoppen uit omdat gehoorschade onvermijdelijk is.

 

"KNO-afdeling UMCG deelt gratis oordopjes uit aan Rammstein bezoekers"

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) schrijft:

"100 Decibel is de norm, maar Rammstein mag in Groningen tot 103 gaan (als de rechtbank vandaag beslist dat de concerten door mogen gaan). Dat klinkt weinig, drie decibel meer, maar dat is het niet.

Myrthe Hol, hoogleraar otologie en KNO-arts bij het UMCG, legt uit: ‘De geluidsintensiteit van drie decibel zorgt voor twee keer zoveel lawaai in je oren. De trilhaarcellen in het slakkenhuis van het oor die het geluid opvangen kunnen niet tegen zoveel geluid. Hierdoor kun je gehoorschade oplopen en zelfs doof worden. Bij een geluidsniveau van 103 decibel is gehoorschade vrijwel onvermijdelijk als bezoekers geen oordoppen dragen."

en

"100 decibel ook niet veilig zonder oordoppen"

We begrijpen niet dat het nodig is dat artsen oordoppen uit moeten delen voor Rammstein. Het volume is namelijk een keuze van de wethouder en de organisatie.

Bij gehoorschade zal er spake zijn van een onrechtmatige daad, de wethouder en de organisatie zijn dan aansprakelijk.

Ondertussen zetten wij Rammstein op lijst waar je niet in wilt staan:
Toeslagenaffaire, aardgaswinning Groningen, Tata Steel, PFAS. We worden geschiphold.
 

De Rechtzaken

De Natuurbeschermingswacht heeft op 3 juli 2023 de rechtbank Noord Nederland verzocht om een voorlopige voorziening, inzake het evenement Rammstein in het Stadspark in Groningen op 6 en 7 juli 2023.

Voor het deel vuurwerk is het verzoek doorgestuurd naar de Raad van State. Inmiddels is het verzoek op zitting behandeld door de Raad van State en door de rechtbank Noord Nederland.

In de uitspraak van de Raad van State:
"De vraag of de toestemming voor ontbranding van het vuurwerk in strijd met het Verdrag van Aarhus niet in samenhang met de andere besluiten over de concerten tot stand is gekomen, en hier ten onrechte geen inspraak is geboden, leent zich niet goed voor beantwoording in deze voorlopige-voorzieningprocedure. Die vraag kan worden beantwoord in een eventuele bodemprocedure."

Er was voorafgaand aan het evenement één enkele mogelijkheid om de besluiten voor te leggen aan de bestuursrechter, die vervolgens weigert te toetsen aan Europees recht. Dat staat in de uitspraak en dat is een heel groot probleem.
 

De reden

Er zijn verschillende vergunningen verleend door zowel de gemeente als door de provincie. Er is echter niet gekeken naar de totale effecten op:
  1. het gehoor van de bezoekers
  2. de natuur
En door niet naar het geheel te kijken wordt de schade veel groter.
 

Het geluid

"Aangetoond is dat het geluidniveau met ten minste 13 dB(A) toeneemt. Dit is een factor 20 in toename van het geluid. Eenvoudig gezegd betekent dat er in principe sprake is van niet 1 podium, maar van 20 podia van gelijke sterkte.

Ook kan worden geconcludeerd dat de bezoekers van het concert aan te veel geluid worden
blootgesteld als wordt gekeken naar de mogelijke gehoorschade die zij kunnen oplopen omdat de gehoorbescherming niet op dit soort geluidniveaus is uitgerust.
"

Lees meer hierover in het geluidsrapport: 

De gevolgen voor de natuur

De gemeente beschikt over een rapport van een waarin de ecologie van het park omschreven staat.

Later zijn voor het evenement rapporten opgesteld die aanzienlijk afwijken van het bovenstaande rapport.
 

Het proces

Het proces is complex en kostbaar. De Natuurbeschemingswacht bestaat uit vrijwilligers, en is afhankelijk van donateurs. Help ons daarmee:

doneer  

Waarom pas maandag naar de rechter?

Reactie op nu.nl: "Wat mij elke keer verbaast is dat ze dit soort acties altijd 5 voor 12 uitvoeren."

Dat kon niet anders, pas zaterdag 1 juli kregen wij per briefpost(!) het laatste besluit in handen. Pas als dat is gebeurd kan de stap naar de rechter gemaakt worden. Dat hebben we de eerstevolgende werkdag gedaan.

Wij hebben het hele weekend doorgewerkt om alles in orde te maken, want beroep instellen tegen 4 besluiten is niet eenvoudig.
 

Raad van State of rechtbank Noord Nederland?

Het bestuursrecht heeft last van hokjesdenken. Er zijn voor het evenenement 4 besluiten genomen:
  1. evenementenvergunning, door burgemeester
  2. besluit meer geluid, door college van de gemeente
  3. toestemming vuurwerk (ontbrandingstoestemming) door de provincie
  4. afwijzing handhavingsverzoek door de provincie (inzake Wet natuurbescherming)

Nu de chaos: voor het vuurwerk moeten we naar de Raad van State, voor de overige drie naar de rechtbank Noord Nederland.

 

 
server clear NOK