logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Opinie: Wie behartigt nog onze natuurwaarden?


Lees de opinie van Henk Baptist op Omgewingsweb:

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/opinie-wie-behartigt-nog-onze-natuurwaarden/


Screenshot-from-2022-10-29-09-32-04.png

foto: screendump van omgevingswebHenk Baptist is onze ecoloog en natuurbeschermer.

 
server clear NOK