logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       brief en email

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK Drenthe Rally 12 maart 2022

datum:    4 maart 2022

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791


Geacht college,


Bij deze verzoeken wij om handhaving inzake een rallyevenement op 12 maart met de volgende kenmerken:
 
naam evenement:   JACK'S INT. DRENTHE RALLY
datum:       12 maart 2022
proeven in:     Bunne
proeven in:     Zeijen
meer informatie:  https://www.drentherally.nl/


Omdat een gedeelte van de rally buiten het circuit en zelfs buiten verharde wegen zal plaatsvinden, kan dit:
 1. door emissies van de voertuigen en het aantrekkend verkeer significante effecten hebben (Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3)
 2. broedvogels verstoren (Wet natuurbescherming)

De rallyvoertuigen hebben een 'enorm vermogen' volgens de initiatiefnemer. Wij denken dat dat ook enorme emissies betekent.

Verder is er ten onrechte geen enkel ecologisch onderzoek gedaan en is er tevens ten onrechte geen mogelijkheid gegeven tot inspraak.

De evenementenvergunning is door de gemeente nog niet verleend.

Ik verzoek om handhaving om de voorzienbare overtreding (soorten en gebieden) te voorkomen.


Met vriendelijke groet,

 
server clear NOK