logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
aan:     College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
       eHerkenning (formulier bezwaar) en per email

betreft:   HANDHAVINGSVERZOEK aanleg MTB route Vledder

datum:    22 nov 2021

van:          Natuurbeschermingswacht
              Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
              info@natuurbeschermingswacht.nl
              www.natuurbeschermingswacht.nl
              KvK-nummer 41019696
              0522-260791


Geacht college,


Momenteel vinden er werkzaamheden plaats om een MTB route aan te leggen van 38 km in Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveen.

Er is een vergunning verleend door de gemeente Westerveld met kenmerk 284289. De publicatie was niet correct zodat wij geen bezwaar konden maken (bij de gemeente). In de vergunning mist een vvgb.

De aanleg is in strijd met de Wnb (soorten en gebieden).

Vandaag wordt gegraven op locatie met GPS coordinaten
52.865388,6.193887. Er ontstaat onomkeerbare schade. Foto's en het besluit met bijlagen zijn reeds per email gestuurd.

Wij verzoeken u om met spoed deze werkzaamheden te beeindigen en beeindigd te houden.


Met vriendelijke groet,

Geert Starre

ondertekend met eHerkenning
 
server clear NOK