logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

vraag herplantplicht inzake populier Weerdstraat 81, uw zaaknummer 20214721 

To Postbus on 2021-10-11 12:28
 
 
Geachte heer/mevrouw,

In het (gewijzigde) besluit 20214721 is een herplantverplichting vastgelegd:

"- voor het kappen van de boom geldt een herplant-plicht, zoals aangegeven in de
afweging kapaanvraag. Dit zal gaan om een populier, populus canescens, maat
18-20 centimeter, een minder breukgevoelige populier dan de huidige (zie ook
brief Rendo in de bijlage). De herplant zal plaatsvinden voor half maart 2021;"

Helaas is aan deze verplichting nog geen invulling gegeven. Wellicht is dit aan de aandacht ontsnapt. Zijn er voor het plantseizoen van dit jaar wel plannen om aan de verplichting invulling te geven?

Alvast bedankt,

met vriendelijke groet,
Geert Starre
 
server clear NOK