logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Fietspad Reggersweg, kap bomen


We voelden ons een beetje overvallen door het bericht in het huis aan huisblad dat langs de Reggersweg:

"kappen van diverse bomen voor een veilige fietsverbinding langs de Reggersweg tussen Meppel en Staphorst".

36 bomen moeten wijken, zonder enige vorm van inspraak. Dan rest de Natuurbeschermingswacht nog maar 1 ding: bezwaar maken.


20190317-105924-0317-dji-0011-overzicht-0-laag-ZH-f001498-medium.png


Ons bezwaarschrift:Omdat we om een informele afhandeling vroegen, is het bezwaarschrift niet 'in handen gesteld van de commissie voor de bezwaarschriften'. Wel is de gemeente meteen aan de slag gegaan met onze bezwaren.

De kap was niet tegen te houden, wel is aan veel punten van ons bezwaar tegemoed gekomen:
  1. er worden andere bomen geplant
  2. de herplant is vastgelegd in het besluit
  3. er is een goed ecologisch onderzoek gedaan
  4. er wordt niet gekapt in het broedseizoen

We hebben na het ecologische onderzoek een concept vergunning gekregen. Daarmee zijn we accoord gegaan en hebben we het bewaar ingetrokken.


 

Ecologisch onderzoek


Quickscan Wet natuurbescherming:Rapport Stikstofdepositie Fietspad Reggersweg:
Wij bedanken de ambtenaren welke de snelle en informele afhandeling mogelijk maakten.

server clear NOK