logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Participatie Omgevingswet


Precies aan het begin van het volgend jaar treedt de Omgevingwet in werking. Dit is de grootste wetswijziging sinds 1848.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat straks participatie (inspraak) verplicht wordt.

Nu kan je als de overheid een besluit genomen heeft (zoals het verlenen van een kapvergunning) in bezwaar. Maar dat is een proces gebaseerd op juridische gronden. je kan lastig je eigen belang mee laten wegen.

Dat gaat straks anders, dan moet voor het nemen van een besluit een mogelijkheid geboden worden om inspraak te geven.

De kap van de populier aan de Weerdstraat is een voorbeeld waarbij inspraak mogelijk was na het nemen van een besluit van de gemeente. Die inspraak zal straks plaatvinden voor het besluit.

De voordelen en de werkwijze lees je in ons persbericht:
 

Persbericht kap populier Weerdstraat

Alle ingrediënten voor een conflict waren aanwezig: een van de grootste bomen in het centrum van Meppel die gekapt moet worden, bezorgde buurtbewoners, een gasleiding en verdeelstation in gevaar en een verleende vergunning. Maar in plaats van een confrontatie ontstond er participatie.

Als ergens een beeldbepalende boom moet worden gekapt kun je rekenen op veel belangstelling van de omwonenden. De voorgenomen kap van de grote populier aan de oever van de Reest bij de Weerdstraat was daarop geen uitzondering. 21 buurtbewoners maakten bezwaar - met ondersteuning van de Natuurbeschermingswacht - tegen de omgevingsvergunning die netbeheerder RENDO van de gemeente Meppel had gekregen.

In plaats van een juridische procedure volgde informeel overleg waarbij alle partijen hun zorgen èn kennis konden delen. De gecombineerde know-how van de behandelend ambtenaar en de boomspecialist van de gemeente Meppel, de Natuurbeschermingswacht en RENDO leidde tot een duidelijke conclusie: de boom is belangrijk voor het straatbeeld en de ecologische structuur, maar kan niet behouden blijven.

De populier is vanwege ouderdom een gevaar voor de omgeving; er is al meerdere keren een grote tak afgebroken. Bovendien is door de wisselende waterstand de kans groot dat de hele boom omwaait. Dit levert een gevaar op voor het gasverdeelstation van RENDO, dat twee meter van de stam af staat - met alle veiligheidsrisico's van dien voor de omwonenden. Een duidelijk verhaal, maar het kappen van deze boom heeft grote impact op de omgeving. De betrokken partijen namen de uitdaging aan om ook daar samen een oplossing voor te vinden.

Inmiddels ligt er een nieuwe omgevingsvergunning, met heldere afspraken en een goede onderbouwing. Er is een herplantplicht vastgelegd om het verlies van de boom te compenseren en bij de kap zullen andere bomen en de kwetsbare bodem rondom de boom goed worden beschermd. De bezwaren zijn van tafel en de boom wordt op 4 maart aanstaande op een veilige en verantwoorde manier geveld. Later dit voorjaar worden er nieuwe populieren geplant: een sterkere soort op een meer gunstige plek.

Dat is een mooi resultaat van de vrije uitwisseling van kennis en ideeën tussen de betrokken partijen. Participatie, met een mooi woord, zoals bedoeld in de nieuwe Omgevingswet. Deze wet zal vrijwel alle bestaande regels op ruimtelijk gebied vervangen en treedt naar verwachting volgend jaar in werking. Participatie wordt vanaf dan een belangrijke en vaak ook verplichte stap in het besluitvormingsproces. De buurtbewoners, de gemeente, RENDO en de Natuurbeschermingswacht hebben alvast laten zien hoe goed dit in de praktijk kan werken.

"We hopen in de toekomst steeds vaker en vooral vroeg in het proces via dit soort trajecten te kunnen meedenken", zegt Tamara Kolk, voorzitter van de Natuurbeschermingswacht. "Open kennis delen en samenwerken, daar wordt de omgeving beter van!"
  
server clear NOK