logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Multi nestkast

blog door Jan Bus

Wij hebben op het achtererf een geknotte eik staan. In die eik heb ik jaren geleden een nestkast voor de Holenduif gehangen. Na vijf jaar leegstand kwam er een koppel Holenduiven in. Het heeft even geduurd, het is is erg leuk dat ze de kast hebben ontdekt. Een Holenduif op eigen erf :-)

Holenduif inspecteert de nestkast
Holenduif inspecteert de nestkast

Oppervlakkig gezien lijkt deze duif op de Houtduif maar hij is een fractie kleiner en heeft een metalig groene vlek in de nek in plaats van de witte vlek bij een houtduif. Als je goed kijkt is dat vaag te zien op de eerste foto. Ik heb maar een simpele camera en de belichting van het onderwerp moet je maar nemen zoals het zich voordoet. De meeste foto's neem ik vanuit huis door dubbel glas want als je een deur open doet is de vogel gevlogen.
Natuurfotografie vereist betere spullen en meer tijd, geduld en geluk. Ik mag foto’s overnemen uit het fotodagboek van Adri de Groot en daar maak ik dankbaar gebruik van met de tweede foto.

Holenduif, www.vogeldagboek.nl, Adri de Groot
Holenduif, www.vogeldagboek.nl, Adri de Groot

Het is een onopvallende duif, geen baltsvluchten en vleugelgeklapper zoals bij zijn uitbundige neef. Het geluid van een Holenduif is totaal anders dan van een Houtduif, een omfloerst en weemoedig koeren is het, eeuwige smart en droefenis...

Mijn vreugde over de nieuwe erfbewoners was van korte duur. Opeens waren ze verdwenen, jammur.

Ik dacht dat de marter op bezoek was geweest en ik heb snel een anti marter kraag op de boomstam gemaakt. Maar... er was wat anders aan de hand.


 een Kerkuil heeft de kast gekraakt en knapt er overdag een uiltje
een Kerkuil heeft de kast gekraakt en knapt er overdag een uiltje

Op een ochtend een paar weken later zie ik opeens een uilenkop in de kast omdat de zon naar binnen schijnt. Die Kerkuil heeft de duiven verjaagd. Bij een buurman hangt een uilenkast in de schuur waar al jaren wordt gebroed door Kerkuilen. Elk jaar komt daar de uilenwerkgroep met een ladder om de uilen te ringen en te wegen. Echte gecertificeerde vogelwetenschappers.
Ze hebben daarvoor een klepje aan de kast zodat ze de uilen even kunnen opsluiten. Denkelijk is het overdag te druk met jongen in die kast en gebruikt de Kerkuil onze nestkast om overdag een uiltje te knappen. De sterkste wint en de Holenduiven heb ik niet meer gezien.

Kerkuil in de hand. een beauty, jammer dat je hem overdag nooit ziet. www.vogeldagboek.nl  Adri de Groot
Kerkuil in de hand. een beauty, jammer dat je hem overdag nooit ziet. www.vogeldagboek.nl  Adri de Groot

Nu is de kerkuil een prachtige en interessante vogel en er is veel over te vinden op internet. Maar tegelijkertijd hij is wel erg saai. Pas in de schemering komt hij in beweging en hupt wat op de takken van de eik en onderhoudt zijn verenpak. Maar dan is er niet voldoende licht om daar foto’s van te maken. In de avond zie ik soms een geruisloze donkere schim voorbij komen. En soms hoor ik hem in de nacht wel eens krijsen en dat is alles.

Spreeuwen kunnen de nestkast ook goed gebruiken.
Spreeuwen kunnen de nestkast ook goed gebruiken.

Kennelijk heeft de Kerkuil wel meer plekken om overdag een uiltje te knappen want afgelopen jaar (2020) liet hij zich niet meer zien. Wij hebben hier veel Spreeuwen en die kunnen die kast goed gebruiken, ze zijn niet kieskeurig. De afgelopen jaren hebben we een eigen zwermpje Spreeuwen gekweekt door nestkasten op te hangen. Het moerassige kort gemaaide weiland rond onze boerderij is een goede biotoop voor Spreeuwen om te foerageren. Geleidelijk aan hebben we in tien jaar tijd zo een spreeuwenvolkje van honderd stuks gekweekt. Een kwestie van huisvesting bieden in een goede biotoop lijkt het. Maar niet allemaal komen ze aan bod, er hangen maar dertien spreeuwenkasten, er heerst woningnood. Als er geen uil in zit dan is de Holenduif kast ook bruikbaar voor Spreeuwen. Vanmorgen 19 februari  2021 zie ik de eigenaar voor het seizoen 2021 in de kast opening en ik heb daar een  (matige) foto van gemaakt.
Voor een mooie foto pluk ik er weer een uit het vogeldagboek van Adri de Groot.


Spreeuw in zijn beste pak. www.vogeldagboek.nl, Adri de Groot
Spreeuw in zijn beste pak. www.vogeldagboek.nl, Adri de Groot


De kast heeft nu aan drie vogelsoorten onderdak geboden het was de moeite van het timmeren en ophangen zeker waard.

Duif, Kerkuil en Spreeuw: elke vogel een wonder van de natuur.

Jan Bus
1 maart 2021 
server clear NOK