logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
persbericht van het bestuur:

Joke van der Meer 30 jaar bestuurder Natuurbeschermingswacht


mg-6891-resize.jpg
Tamara Kolk, Joke van der Meer (foto Geert Starre)

Al sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is Joke van der Meer actief voor de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken. Op 1 januari van dit jaar was het precies 30 jaar geleden dat zij toetrad tot het bestuur in 1991. Dit heugelijke feit wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Kersverse voorzitter Tamara Kolk heeft Joke verrast met een bos bloemen, en haar namens het bestuur benoemd tot ere-bestuurslid voor het leven.

Joke heeft zich onmisbaar gemaakt als secretaris en archivaris van het bestuur, naast de activiteiten voor bescherming van natuur en milieu. Ze vertelt trots waar ze zich de afgelopen 30 jaar met hart en ziel voor heeft ingezet.

Sinds de oprichting van de Natuurbeschermingswacht op 11 oktober 1946, is er veel gebeurd. De Natuurbeschermingswacht heeft op vele locaties in Meppel en omgeving invloed gehad. De realisatie van meer dan 200 vogelbroedplaatsen, 211 gedenkbomen, de ontwikkeling van het Meppeler Wandelbosbos (bij Blankenstein) en de bufferzone van 200 meter tussen de Berggierslanden en natuurgebied Oeverlanden, om maar wat te noemen. Ook denkt ze met veel plezier terug aan het organiseren en bijwonen van ontelbare lezingen en excursies. Een van de hoogtepunten was wel dat Meppel in 2007 de stadsvogelprijs ontving van de Vogelbescherming Nederland. Door de inzet van de Natuurbeschermingswacht, die zorgde dat er op veel plaatsen gierzwaluwnesten werden gerealiseerd. Zo zijn er neststenen ingemetseld in het gebouw van Reestoord aan de Zuiderlaan en in de parkeergarage van de Keyserstroom, en speciale dakpannen geplaatst op diverse particuliere huizen onder andere op de Looierij.

Voor Joke is het nu tijd om haar werkzaamheden voor de natuurbeschermingswacht op een iets rustiger wijze vorm te geven. Haar actieve bestuurstaken heeft ze overgedragen aan nieuwe enthousiaste bestuursleden en zelf zal ze in werkgroepen de natuurbeschermingswacht blijven helpen waar ze kan.

Ook in de winter is er veel te doen voor de Natuurbeschermingswacht, zoals met een bezwaarprocedure voorkomen dat bij bomenkap teveel schade ontstaat en via een Wob-verzoek proberen te achterhalen hoe schadelijk de biomassacentrale in de Nieuwveense Landen is. Volg de activiteiten op natuurbeschermingswacht.nl.


Geert Starre, secretaris 0522-260791
Tamara Kolk, voorzitter 06-21826967
Joke van der Meer, 0522-258729

server clear NOK