logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Raad van State vonnist over IJsvogel broedwand--- concept tekst ---

auteur?

Langs een vaart in het natuurgebied Weerribben Wieden in Belt Schutsloot ligt een weilandje. De eigenaar van dit weilandje, lid van het bestuur van NBW, heeft daar een broedwandje voor de IJsvogel gemaakt. Hij heeft nogal last van een slecht gezinde recreatieve achterbuurman. Om hem dwars te zitten heeft die buurman achtereenvolgend het volgende gedaan:

1. Verzoek om handhaving ingediend bij de gemeente. Natura 2000 is zwaar beschermd en daarin mag niet gebouwd worden. De vraag was nu of twee paaltjes in de grond, een raster betonwapening één meter hoog ertegen en daarachter een hoopje grond onder de noemer bouwen valt. Na een advocatenbrief moest de gemeente de zaak in behandeling nemen.
De gemeente besluit tot een handhaving traject, enkele maanden later wijst de gemeente het verzoek om handhaving alsnog af.

2. Tegen dit besluit is door de recreant beroep aangetekend, de zaak kwam voor de bezwaar en beroeps commissie.
De beroepscommissie wees het beroep af.

3. De recreant ging naar de bestuursrechter. Inmiddels heeft hij een bevriend adviesbureau een rapport laten schrijven dat op die locatie onmogelijk een IJsvogel kon broeden. Dat rapport werd ingetrokken omdat de adviseur het had geschreven op basis van een foto zonder op locatie te zijn geweest. 
De bestuursrechter wees het beroep af.

4. De recreant ging in hoger beroep bij de Raad van State.
De Raad van State wees het beroep af.

5. Inmiddels heeft er tenminste twee keer een IJsvogel gebruik gemaakt van het wandje.

IMG-7236.jpg
IMG-7236.jpg

De Uitspraak (besluit)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigt de aangevallen uitspraak.

De ijsvogels winnen.

Lees de gehele uitspraak:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3220 
server clear NOK