logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Stikstof & nieuwbouw Vledderveen

Voor woningbouw in Vledderveen wordt het Stikstof Registratie Systeem Gebruikt (SSRS). Wij denken dat dit in strijd is met de Habitatrichtlijn. Daarom hebben wij een zienswijze ingediend:


Naar aanleiding hiervan is onze zienswijze besproken in de gemeenteraad (Politieke avond Westerveld - 27 oktober 2020: Rondvraag, 21:35):Vragen van de VVD:En de antwoorden:


server clear NOK