logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Onthulling Geschiedenis van de KoepelDe Theekoepel
De Theekoepel

Deze koepel  werd rond 1840 (tijd van de hoepelrokken) gebouwd  aan de Reest, in de tuin van Huize
“De Werkhorst,” Zuideinde 112.  Eigenaar was toen mr. G. Kniphorst, notaris en burgemeester van Meppel. De koepel werd o.a. gebruikt als damessociëteit, als woning voor een heel gezin en tenslotte als oefenobject voor de brandweer!
 
Door de kanalisatie van de Reest en de aanleg van de Prinses Irenelaan moest de koepel verdwijnen.
In 1946 kocht de Natuurbeschermingswacht de sterk verwaarloosde koepel  voor 1 rijksdaalder.
Het gebouw werd afgebroken en met de authentieke materialen in 1953 weer opgebouwd aan de andere kant van het Zuideinde, op de  huidige locatie.
 
Sinds 1954 houdt de NBW haar vergaderingen hier.
 
Een replica is gebouwd op het terrein van het Openlucht Museum in Arnhem.
 
In Meppel hebben meerdere theekoepels gestaan, o.a. Aan de Hoogeveense Vaart en aan het Mallegat.


 
server clear NOK