logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
Pand cie mer

Kennissessies van de commissie m.e.r.

Geert Starre


Hoewel de bij de uitnodiging bij de kennissessies van de commissie soms beperkingen staan als: "Doelgroep: Medewerkers bij gemeenten, provincies en Rijk" is 'een ieder', dus ook burgers welkom.

De NBW is vertegenwoordigd door Geert Starre, hij heeft recent deelgenomen aan diverse sessies.

 

28 september 2021 kennissessie: Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?

Juist met de komst van de Omgevingswet heel actueel. Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen. Bekijk hier de presentatie. Overigens zal de term belanghebbende in de presentatie vervangen worden door een ieder. Dit na ons commentaar nav het Varkens in Nood arrest.


 

13 oktober 2020 kennissessie omgevingsplannen en m.e.r.

"Omgevingsvisie en m.e.r Versterken elkaar"
Lees de presentatie: Omgevingsvisies-en-m-e-r--online-kennissessie-najaar-2020.pdf

Kennissessies van de commissie zijn interactief, er is veel ruimte voor vragen en discussie. Ook bij de online sessies. Bij deze sessie bleek uit een discussie dat in de omgevingsvisie en de m.e.r. opvallend veel ruimte en mogelijkheden zijn om in te gaan op niet meetbare maar sociaal heel relevante onderwerpen.


 

12 juli 2019 kennissessie Programmatische Aanpak Stikstof en m.e.r.

"Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Wat betekent de uitspraak voor de m.e.r.-praktijk?"

Deze kleinschalige kennissessie is intensief maar buitengewoon leerzaam. Zo vlak na de PAS-uitspraak was er nog bijzonder weinig informatie beschikbaar. Er was veel ruimte voor discussie.

Hier de presentatie: Kennissessie-PAS-en-mer-12-juli-2019.pdf

obj7558.jpg
obj7558.jpg
 

8 oktober 2019 Kennissessie Omgevingsplan en milieueffectrapportage

"Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand."
Geert Starre
 
server clear NOK