logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Sluisje Westergrift

Sluisje in de Nijeveense Grift
Dit sluisje heeft tot halverwege de 19e eeuw gefungeerd als een keerschut. Het  schut (vallaat) werd opgetrokken om schepen door te laten. Voor een last turf, hout of koren moest oevergeld worden betaald. Mest en hooi waren hiervan vrijgesteld.

In 1911 werd de huidige waterkerende sluis gerestaureerd. Door waterstaatkundige ingrepen in Nijeveen/Kolderveen kwam in 1928 een eind aan de scheepvaart. In 1994 werd de laatste restauratie uitgevoerd.

Sluisje in de Kolderveense Westergrift
Ter hoogte van de Zomerdijk, aan het voeteneind van de wetering zijn nog de sluisrestanten te vinden van omstreeks 1850. De deurtjes uit de voormalige waterkering zijn allang vedwenen en de stenen met onkruid overwoekerd.

Het was van oorsprong een middeleeuwse schipsloot, gegraven voor de veenontginning bij Kolderveen met directe aansluiting op het Meppelerdiep. In latere jaren werd de grift tot in de Bovenboer doorgetrokken, ook bestaan er verschillende dwarsverbindingen met de Oostergrift.

Een werkgroep is bezig om restauratie van dit sluisje te verwezenlijken.

 
server clear NOK