logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Meppeler Bos

Drenthe is een bosrijke provincie en dat moet de omgeving van haar grote steden ook uitdragen. De NBW heeft zich sterk ingezet om in het verloren land rond de toegangswegen naar Meppel, het Meppelerbos gestalte te geven. Inmiddels is het nog jonge Meppeler Bos een plek waar men heerlijk kan wandelen en recreëren.
 
server clear NOK