logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht
IJsvogel broedwandjes in Meppel

IJsvogel broedwandjes in Meppel

voorstel Gemeente Meppel


De natuurbeschermingswacht lobbyt om meer nestmogelijkheden voor ijsvogels. In dit artikel een aantal voorbeelden.
 

Broedwand

Om te broeden graaft de IJsvogel een tunneltje van een meter diep in een verticale oeverwand. Vanouds waren langs de waterkant verticale stukjes oever aanwezig door ingestorte oeverwallen langs beken en rivieren of wortelkluiten van omgewaaide bomen. Tegenwoordig zijn beken en rivieren gereguleerd en omgewaaide bomen worden opgeruimd, het is voor de IJsvogel moeilijk om een geschikte broedwand te vinden.
 

Wilhelminapark

De Reest loopt door het Wilhelminapark en is geschikt als voedselbiotoop. Een pluspunt is dat door enkele lage bruggen ook in een ijswinter open water is voor de IJsvogel om te vissen. De IJsvogel bewaakt namelijk jaarrond zijn territorium, als er geen open water meer is gaat hij niet zwerven op zoek naar open water. Strenge winters decimeren de populatie tot wel 20 procent of minder.


Een lage brug zorgt bij een ijswinter voor een wak om te vissen
Een lage brug zorgt bij een ijswinter voor een wak om te vissen
 

De wand

Het hoeft maar een klein wandje te zijn, één meter boven water en één meter breed is voldoende. Er zijn meestal wel lage takken in de buurt als uitkijkpost om visjes te spotten. Het Wilhelminapark geeft voldoende mogelijkheden om op een rustige plek waar geen mensen of honden komen een wandje te plaatsen. Er is in het Wilhelminapark ruimte voor twee territoria.


Rustige plek zonder honden voor een ijsvogelwandje
Rustige plek zonder honden voor een ijsvogelwandje
 

Bergierslanden (Meppel)

In de Berggierslanden worden al IJsvogels gezien. Waar ze broeden is ons niet bekend.

Onder de voetbruggen is het mogelijk om een gat van 6 centimeter in de houten landhoofden te boren zodat de IJsvogel in de achterliggende grond een tunnel kan graven om te broeden. Verschillende brugjes moeten binnenkort worden gerenoveerd zodat vrijwel kosteloos broed gelegenheid kan worden gecreëerd. In ijsperiodes kan de IJsvogel uitwijken naar de zeer nabij gelegen Hoogeveense vaart.

Landhoofd onder voetbrug in de Bergierslanden
Landhoofd onder voetbrug in de Bergierslanden
 

Voorbeelden ijsvogelbroedwand

Hieronder enkele voorbeelden van IJsvogel broedwandjes in kunststof, hout en beton.

Wandje in aanleg
Wandje in aanleg

De wand moet nog opgevuld worden met leemhoudend zand. Geen zware klei of los zand. Een kunstwand is veilig voor predatie en vergt weinig onderhoud. Zorg ervoor dat direct achter de plaat de grond goed wordt aangestampt (verdicht).Film van het plaatsen van een kunststof wandje. Een kunstnest is niet perse nodig.

Ijsvogels-006.png
Ijsvogels-006.png

Ijsvogels-007.png
Ijsvogels-007.png

Ijsvogels-008.png
Ijsvogels-008.png


Jan Bus
Juli 2020 
server clear NOK