aan:     College gemeente Steenwijkerland,
       postbus 162
       8330 AD Steenwijk

betreft:   ZIENSWIJZE Gemaal Leenders

datum:    29 mei 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,


Bij deze dienen wij een zienswijze in naar aanleiding van uw plan met de volgende kenmerken:
 
naam:       Gemaal Leenders
identificatie:  NL.IMRO.1708.WNPgmlLeendersOV-ON01


Dit gemaal wordt opgericht in het buitengebied waarbij veel zorg wordt besteed aan de architectuur. Wij zouden graag zien dat er ook zorg wordt besteed aan de vogels die van zo'n object gebruik kunnen maken. Voorstellen hiervoor liggen reeds bij de architect maar wij zien het bij voorkeur in de bouwvergunning opgenomen. Want wij hebben de ervaring dat ondanks goede bedoelingen bij het realiserien van een project de zwaluwen vaak vergeten worden.

De Natuurbeschermingswacht heeft afgelopen decennia veel ervaring opgedaan hiermee en ziet dat bij de bouw van dit gemaal ook kansen liggen om de natuur te bevorderen. Het open buitengebied rond het gemaal is een uitstekend foerageergebied voor zwaluwen.

Wij adviseren regelmatig op projecten van nieuwbouw tot renovatie van boerderijen en andere objecten. In Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen.

Er zijn vele mogelijkheden onder dak overstekken voor de boerenzwaluw en de huiszwaluw. Neststenen voor de gierzwaluw worden vaak bij nieuwbouw ingemetseld. Dit zijn allen kleine aanpassingen in de bouw die vrijwel geen geld kosten maar alleen enige aandacht vergen.

Graag brengen wij hiervoor onze langjarige ervaring en kennis in ter bevordering van de natuur.

Kort gezegd: Wij bieden een plan aan om de verschillende soorten zwaluwen onderdak te bieden in het nieuw te bouwen gemaal. Dit plan zal opgesteld worden in overleg met de archtect/aannemer rekening houdend met de specifieke broedplaats eisen van de verschillende soorten zwaluwen. Wij verzoeken u om dit te incorporeren in het plan.

Ter illustratie geven wij hieronder enkele afbeeldingen van nesthulp voor respectievelijk de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwaluw die zich in lange jaren van praktijk bewezen hebben.

de gierzwaluw neststeen kan meegemetseld worden en is in kleur verkrijgbaar
de gierzwaluw neststeen kan meegemetseld worden en is in kleur verkrijgbaar

dubbel nestplankje voor boerenzwaluw. Zo kan de zwaluw in verband met parasieten wisselen.
dubbel nestplankje voor boerenzwaluw. Zo kan de zwaluw in verband met parasieten wisselen.

kunstnesten voor huiszwaluwen onder dak overstek.
kunstnesten voor huiszwaluwen onder dak overstek.


Ik verzoek u om post inzake de procedure te sturen naar het adres in de aanhef.

Voor overleg of toelichting: [..]


Met vriendelijke groet,


[..]