aan:     College gemeente Steenwijkerland,
       email

betreft:   ZIENSWIJZE kleine windmolens in Steenwijkerland

datum:    4 juli 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791


Geacht college,

In uw beleidskader noemt u onder 3.1 bestaande wet- en regelgeving de Wet natuurbescherming. Verder komt het woord natuurbescherming niet meer in dit beleidskader voor.

Wij wijzen u er op dat windturbines slachtoffers maken onder beschermde vogels en vleermuizen. De soorten en aantallen hangen sterk af van de locatie en de grootte van de turbines.

Voor het plaatsen en in gebruik nemen van een windturbine, klein of groot, is een ontheffing noodzakelijk van de Wet natuurbescherming. Het in gebruik nemen van een windturbine zonder zo'n ontheffing betekent een overtreding van de Wet natuurbescherming omdat er sprake is van voorwaardelijke opzet.

Over het algemeen is deskundig onderzoek noodzakelijk naar het voorkomen van vogels en vleermuizen alvorens een ontheffing kan worden verleend.

Wij verzoeken u dringend het beleidskader met dit onderwerp aan te passen.

Opmerking: windmolens zijn machines die de wind benutten om werktuigen aan te drijven zoals bijvoorbeeld pompen of molenstenen. Wanneer de wind wordt benut vanwege de opwekking van elektriciteit spreekt met van windturbines.


Met vriendelijke groet,

ing. Geert Starre, secretaris Natuurbeschermingswacht