aan:     Beheerders Poasbergbosje in Ruinen

betreft:   advies beheer perceel RNN02-H-7045

datum:    7 febr 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       KvK-nummer 41019696
       0522-260791

auteur:    ing. Geert Starre


Geachte beheerders,

Naar aanleiding van mijn bezoek en uw uitleg op locatie hier mijn advies voor het bosperceel met de volgende kenmerken:
perceel:    RNN02-H-7045
eigenaar:   gemeente De Wolden
locatie:    tussen de hoek Meppelerweg/Neuzendijk
naam:     Poasbergbosje
 

Overzichtsfoto's

Screenshot-from-2021-02-07-16-12-46-c.png

obj9376.jpg
obj9376.jpg
 

Beschrijving bos en kansen

Het bosperceel kent diverse soorten inheemse bomen. Enkelen al bijzonder door groeiwijze en formaat of leeftijd.

obj9350.jpg

obj9352.jpg


Recent zijn naaldbomen gekapt. Dit is geen verlies voor het bos. Ik adviseer om voldoende tak en houtmateriaal te laten liggen. Laat het bos rommelig zijn, dit zorgt voor blijvende diversiteit en voeding voor insecten en zwammen.

Ook kan het materiaal gbruikt worden om bijvoorbeeld takkenrillen te maken om zo het gebruik van het perceel te sturen. Zo kan met de takkenrillen voorkomen worden dat bijvoorbeeld fietsers de kwetsbare zone van bomen gebruiken.

Ook fietsers veroorzaken bodemverdichting. Hoewel fietsen een relatief kleine kracht uitoefenen op de bodem is door het kleine contactoppervlak de verdichting relevant.
 

Instandhouding bomen

Om bomen in stand te houden is het vitaal om het wortelpakket niet te beschadigen of de bodem te verdichten. Verdichten zal optreden als voertuigen of fietsen rijden in de kwetsbare zone:

bron: Handboek Bomen
bron: Handboek Bomen

Bron: Norminstituut Bomen, 2018, Handboek Bomen. online beschikbaar via gem. Deventer of gem. Utrecht.
 

Boomveiligheid

In 2 bomen hangt los dood hout, dat moet verwijderd worden in verband met de veiligheid.

Verder zijn er een aantal monumentale eigen met dood hout. Het is onbegonnen werk om dit te snoeien, bovendien zou dit het karakter en de ecologische waarde van de bomen te zwaar aantasten. Omdat het om een bosperceel gaat adviseer ik om niet te snoeien.

Ik adviseer wel om frequente gebruikers van het perceel te informeren het bosperceel niet te gebruiken bij harde wind.

Dood hout heeft een hoge waarde voor insecten, volgels en zwammen.

Ik heb geen gevaarlijke bomen gezien. Wel heeft een boom een plakoksel. Dit is zeker een verhoogd risico, maar dat risico is acceptabel voor een bosperceel, ingrijpen is niet nodig.
 

Lobby

Het perceel onder het bosperceel (RNN02-H-5937) heeft momenteel geen bestemming. Ik adviseer nu al een lobby op te starten om te voorkomen dat dit perceel in gebruik genomen zal worden voor iets anders dan natuur.

In de toekomst zal door de stikstofproblemen gecompenseerd moeten worden en natuur meer ruimte moeten krijgen. Het ongebruikte perceel leent zich hier mogelijk voor. Ook met de komst van de Omgevingswet zullen burgers meer mogelijkheden krijgen om invloed uit te oefenen.
 

Bestemmingsplannen

De gemeente De Wolden heeft op 14 februari 2013 de Beheersverordening Ruinen vastgesteld. Let op bij activiteiten, mogelijk zijn de bepalingen 3.5.2 t/m 3.5.5 van toepassing, met name voor het verdiepen van de kleine vijver.