aan:     Donateurs Natuurbeschermingswacht

betreft:   Donateursbrief februari 2021

van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       0522-260791
              

Geachte donateur,

Dit jaar bestaan we 75 jaar! Dit willen we graag met u vieren. We weten helaas nog niet op welke manier we dat kunnen en mogen doen in deze bijzondere tijd. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, komen we er op terug. Verderop in deze brief hebben we aandacht voor het 30-jarig jubileum van Joke van der Meer als actief bestuurslid en stellen een aantal nieuwe bestuursleden zich voor.

Maar allereerst willen we met u delen dat wij tot onze grote spijt afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter Jan Willem Soer.

IN MEMORIAM

Afgelopen jaar bereikte ons het bericht dat de heer Jan Willem Soer plotseling is overleden op 27 mei 2020, op zijn geliefde Terschelling. Jan Willem was sinds 2002 tot zijn overlijden voorzitter van de Natuurbeschermingswacht.

Jan Willem was als kind al betrokken bij de Natuurbeschermingswacht. In 1952 hielp hij mee met het schoonbikken van de stenen toen de koepel, op de oorspronkelijke plaats, werd afgebroken. Daarna is de koepel herbouwd op de huidige plek in het Wilhelminapark aan de oever van de Reest. Op 1 februari 1989 trad Jan Willem toe tot het bestuur. Hij zette zich in voor allerlei projecten, maar met name het sluisje in de Westergrift in 2011 en later ook het sluisje in de Nijeveense grift.

Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van “de Meppeler Bosstichting”. Verder hielp hij actief bij het bouwen en plaatsen van zwaluwtillen. Vele andere projecten en onderwerpen hadden zijn aandacht, waaronder één van de laatste onderwerpen: de uitbreiding van de Meppeler haven.

Meer dan 30 jaar heeft hij zich ingezet voor onze stichting. Wij zullen hem missen als voorzitter en als mens die zich inzette voor de natuur en cultuur van Meppel en omgeving.
Joke van der Meer 30 jaar bestuurslid
Al sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is Joke van der Meer actief voor de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken. Op 1 januari van dit jaar was het precies 30 jaar geleden dat zij toetrad tot het bestuur in 1991. Dit heugelijke feit wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Kersverse voorzitter Tamara Kolk heeft Joke verrast met een bos bloemen en haar namens het bestuur benoemd tot ere-bestuurslid voor het leven. Op de voorpagina van de Meppeler Courant - huis aan huis - van 5 januari is Joke in het zonnetje gezet!

Samenstelling bestuur
Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur van de Natuurbeschermingswacht. De nieuwe leden stellen zich graag aan u voor en als bestuur geven we inzicht in de rolverdeling.

Tamara Kolk, voorzitter per 1 januari 2021
Ik ben blij dat ik mijn kwaliteiten en juridische kennis mag inzetten voor de stichting, om natuur en milieu te beschermen en te ondersteunen. Daarbij is samenwerken altijd mijn uitgangspunt: met elkaar, met andere natuurbeschermers en belangstellenden, met ondernemers en overheidsinstanties.

Geert Starre, secretaris vanaf 1 november 2020
Naast mijn HTS-diploma ben ik gediplomeerd boomverzorger. Ik heb me de afgelopen jaren volop bezig gehouden om de mogelijkheden om te participeren bij de overheid en inspraakmogelijkheden te vergroten. Daarnaast heb ik me ingezet om schade bij evenementen te voorkomen of aan te pakken. Dit was niet altijd even makkelijk, omdat hier veel juridische kennis voor nodig is. De juridische kennis binnen de Natuurbeschermingswacht is inmiddels zeer hoog.

Yvonne Starre-Massalt, bestuurder vanaf 26 november 2020
Sinds enige jaren help ik mijn echtgenoot Geert om ons in te zetten voor het behoud van natuur en milieu. Toen er vanuit de Natuurbeschermingswacht de vraag kwam of we een actieve bijdrage wilden leveren, hoefde ik niet lang na te denken. Met mijn achtergrond als personeelsmanager en beleidsadviseur hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de natuurbeschermingswacht.

Jan Bus, bestuurder vanaf 1 januari 2015
Jan is per 1 januari 2021 coördinator van de werkgroepen (Activiteiten, Broed, Fondsenwerving, Erfgoed en Monumenten, Schaapskooi en Voorlichting).

Daan Padmos, penningmeester per 1 januari 2020
Daan is sinds 1988 in meerdere rollen verbonden geweest aan de Natuurbeschermingswacht. Sinds 2020 vervult Daan de functie van penningmeester.

Hendrik Snel, Anny-Janke Starre en Joke van der Meer zijn gestopt met hun bestuurswerkzaamheden voor de Natuurbeschermingswacht. Zij zullen echter als vrijwilliger actief blijven en zich in blijven zetten voor de Natuurbeschermingswacht.

Red een boom: ga digitaal
Wij willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten. Indien wij dit digitaal kunnen doen, dan spaart dit het milieu en scheelt het ons ook nog eens tijd en kosten. Wilt u hieraan meewerken? Geef dan uw mailadres door aan onze secretaris via info@natuurbeschermingswacht.nl. We beloven u het aantal e-mails beperkt en de onderwerpen relevant te houden. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de geldende privacyregels (zoals de AVG) en u kunt zich natuurlijk te allen tijde weer afmelden.
We willen groeien! Wilt u ons helpen?

Vacatures
Om de inzet van onze vrijwilligers te stroomlijnen en te stimuleren hebben wij een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Wij zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroepen 'Broed', 'Fondsenwerving' en 'Voorlichting'. Ook zoeken we voor ons bestuur een penningmeester. Bent u of kent u iemand die hier warm voor loopt? Laat het ons weten.

Donaties
We willen onze inzet voor het behoud van natuur en milieu een extra impuls geven. Naast onze gebruikelijke activiteiten sporen wij gemeenten en provincies aan om zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van natuur- en milieu. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.

Wij zijn heel blij met onze donateurs en willen er graag meer van! Kent u nog mensen die ons willen steunen door middel van een donateurschap of eenmalige gift?

Doneren kan door een overboeking naar NL 96 INGB 0000 2659 15 t.n.v. Natuurbeschermingswacht Meppel.


Wij hopen u snel weer te mogen ontmoeten.


Met natuurvriendelijke groet,
het bestuur van de Natuurbeschermingswacht