aan:     Gemeente Steenwijkerland
       wethouder Bram Harmsma
       info@steenwijkerland.nl

betreft:   Betreft: European Wetland Center

datum:    21 oktober 2020
van:     Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken
       www.natuurbeschermingswacht.nl
       info@natuurbeschermingswacht.nl
       Gerard ter Borchstraat 51
       7944GM Meppel
       0522-260791


Geachte heer Harmsma,

Uit de Stentor van 16 oktober 2020 vernamen we dat er plannen bestaan om de recreatie en toerisme rond Weerribben en Wieden te doen uitgroeien tot een ‘attractie van wereldallure’. Uit de krant: “Beleving van het grootste aaneengesloten laagveenmoeras komt hier centraal te staan. Het wordt het eerste experience-center in z’n soort in Europa dat de veeleisende toerist verleidt om er naar toe te gaan.”

De alinea in de krant onder ‘Weerstand’ en daarin de woorden van de heer Harmsma: ‘vormt de grootse aantrekkingskracht van ons gebied ook onze kwetsbaarheid’ geeft het dilemma weer.

De plannen zouden met partners verder worden geconcretiseerd. Wij verzoeken om de natuurbeschermingswacht Meppel e.o. bij deze plannen te betrekken. Wij zien dat er meerdere plannen zijn die recreatieve activiteiten in het gebied Weerribben-Wieden bevorderen en maken ons zorgen over de cumulatieve effecten daarvan.

Wij nemen aan de plannen van de gemeente Steenwijkerland zijn voorzien of worden voorzien van een MER en passende beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming. Wij zouden het zeer op prijs stellen die reeds toegestuurd te krijgen.


Namens de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken, de gemachtigden,  

Henk Baptist, henk@natuurbeschermingswet.nl
Geert Starre, info@natuurbeschermingswacht.nl