logo natuurbeschermingswacht

Overzicht excursies


In verband met Corona zijn er momenteel geen excursies of lezingen gepland.Overzicht excursies en lezingen in het verleden:
 

Excursie op 14 juni

Het bestuur van de Natuurbeschermingwacht wil u graag uitnodigen voor een excursie o.l.v. boswachter Jeroen Bredenbeek langs het vogelbroedreservaat/natuurgebied
De Oeverlanden”(tussen de Grote Stouwe en de Oeverlandenweg).
De “achtertuin” van De Berggierslanden.
Dit wordt mogelijk het gebied, dat voor de uitbreiding van het havengebied van Meppel zal worden gebruikt. Daar zou dan een containerterminal worden gevestigd.

Start: 18.30 vanaf de ingang van het natuurterrein schuin tegen over het verbindingsfietspaadje Berggierslanden en Staphorster Grote Stouwe.
parkeerplaats Lekkerland, Grote Stouwe/ Hesselingen. Toegang voor iedereen.

Tot 14 juni.
Nadere informatie:
Joke van der Meer, Haagwinde 14,7944 NZ Meppel.
0522 258729
06 12084366

Ps. Dit jaar is er gelegenheid om “gedenkbomen” te planten.
Heeft u iets bijzonders om te gedenken neem dan contact opmet Joke van der Meer.

verder lezen »  

 

Gedenkbomen

Ps. Dit jaar is er gelegenheid om “gedenkbomen” te planten.
Heeft u iets bijzonders om te gedenken neem dan contact op met Joke van der Meer.

verder lezen »  

 

Boerenzwaluw

In 2017 zijn er verschillende activiteiten geweest in het kader van de boerenzwaluw.

Op 16 augustus heeft de NBW verschillende locaties gescreend die eventueel geschikt zijn voor nestkasten van de boerenzwaluw.

Op 4 oktober hebben vrijwilligers van de NBW 30 nestkasten op de begraafplaats schoongemaakt. 90% van de nestkasten is bezet geweest. 

Op 15 november zijn ism de Gemeente Meppel en Explore 25 nestkastjes opgehangen in de wijk Oosterboer. De nestkastjes zijn gemaakt door Explore naar een voorbeeld van Jan Bus en ze zijn onder diverse bruggen opgehangen. 

De boerenzwaluw vanuit de Staphorster grote stouwe wordt gestimuleerd om de wijk Berggierslanden verder in te trekken. Dit lukt heel aardig. De populatie  wordt in de gaten gehouden.

verder lezen »  

 

Vlinders

Het bestuur van de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken nodigt u graag uit voor een presentatie door de heer Joop Verburg over “Vlinders en natuurbeleving langs het Vlinderommetje Zuidwolde”.
In 1997 is in Zuidwolde een groot Vlinderproject gestart door de plaatselijke Natuurvereniging. Dat heeft geleid tot de aanleg van de Vlindertuin in 1998 en in 2011 werd de wandelroute, het Vlinderommetje, van 7½ km rond het dorp Zuidwolde open gesteld. Joop Verburg, voorzitter van natuurvereniging Zuidwolde, vertelt over de fascinerende dingen die in de loop van de jaren langs het Vlinderommetje te zien waren. Over de wonderbaarlijke verpopping van vlinders en andere insecten, over nachtvlinders, over vogels, paddenstoelen, planten, wilde bijen en zoogdieren. Het is een reis door de seizoenen langs alle plekken van de route. In soms spectaculaire beelden vertelt Joop over de grote variatie aan planten en dieren, hun onderlinge samenhang en strijd. Zijn verhaal laat je voortaan anders naar de natuur kijken.

Deze avond wordt door georganiseerd door de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. in samenwerking met Groei & Bloei afd. Meppel.
Datum: 9 november 2017
Tijd: 20.00 uur
Adres: Schouwburg Ogterop (Engelenbak), Zuideinde 70,7941 GK Meppel.

De avond is voor leden vrij toegankelijk.
Elk lid mag 1 introducé meenemen.
Niet-leden betalen € 4,00.
De koffie is voor eigen rekening.

Nadere informatie; Joke van der Meer, Haagwinde 14, 7944 NZ Meppel. 
Tel: 0522 258729 / 06 12084366

verder lezen »  

 

Excursie/wandeling door het Wandelbos.

Het bestuur van de Natuurbeschermingswacht nodigt u graag uit voor een excursie/wandeling door het“Wandelbos”  van Meppel.
In en rond het wandelbos wordt hard gewerkt door het Waterschap “Drents Overijsselse Delta” om meer water te kunnen bergen bij extreme toevoer en om de water overlast daarvan te voorkomen.
Daardoor houdt Meppel droge voeten.
De heer Jaap Ruiter, projectleider van het waterschap zal ons vertellen wat de plannen zijn en welke reeds zijn uitgevoerd. En welke effecten deze werkzaamheden zullen hebben.
dinsdagavond 21 juni,
Wij starten rond 18.30 uur,
vanaf de bouwkeet bij de Blankensteinweg,
bij de volkstuinen.

Al naar gelang het weer worden laarzen aangeraden.
Deze excursie is voor iedereen gratis toegankelijk.
 

verder lezen »

wdodelta »  

 

Lezing i.s.m. Groei en Bloei

IJsvogels in Gooi & Vechtstreek,
door Jelle Harder  I.s.m. Groei & Bloei
Datum: 4 november 2015
Aanvang: 20.00 uur
Plaats Ogterop: In de Engelenbak

verder lezen »

Beleef de Lente »  

 

Wandeling - Excursie

 

Lezing viering 65 jarig bestaan


Jubileumavond

11 oktober 2011
 
Op dinsdag 11 oktober vieren wij ons 13de lustrum
ism de KMTP, Groei en Bloei, afdeling Meppel e.o..
 
Vijfenzestig jaar geleden, op 11 oktober werd de Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken opgericht.
 
De heer Jasper Helmantel komt vertellen over zijn ervaringen en werkzaamheden op de kwekerij de Cruydt-Hoeck.
Dit is een kwekerij en verzendbedrijf van
wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels.
 
Deze mengsels kunnen o.a. gebruikt worden in tuinen, parken, wegbermen, openbaar groen en in akkerranden.
Vanuit idealistische motieven zijn de oprichters in 1978 begonnen met het verzamelen, kweken en aanbieden van wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels. Dit in reactie op de teloorgang van onze inheemse flora, maar ook vanuit hun passie en verwondering voor de wilde flora. De drastische verarming van onze flora is met name het gevolg van overbemesting, grootschalige landbouw en bestrijdingsmiddelen.
Na het overlijden van de grondleggers zijn Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel benaderd om dit mooie zadenbedrijf voort te zetten.
Het belooft een boeiende avond te worden over hoe en waarom alles bloeit en groeit in de wei langs sloot, akker en weg.
 
Wij hopen u te kunnen begroeten op deze feestelijke avond om
20.00 uur in de Engelenbak van Schouwburg Ogterop.
De entree is gratis. Introducés betalen €2,50.
 
www.natuurbeschermingswacht.nl
 
1946 – 2011

verder lezen »  

 

De Zwaluwen in de wijken

DE ZWALUWEN IN DE KOEDIJKS- EN DE BERGGIERSLANDEN.
 
Een vogelrijk gebied.
Door Hendrik Snel.
 
De Natuurbeschermingswacht van Meppel  wenst ieder geluk met een nieuwe woning vooral als deze in een gebied staat dat aan een royale natuurzone grenst. Dat betekent dat u  er tijdens een rondwandeling zang- en watervogels kunt zien en horen.
Van de zangvogels die we  in de Berggierslanden reeds gezien hebben noemen we er enkele : huis- en boerenzwaluw, kwikstaart,zwarte roodstaart, mus, spreeuw, putter, roodborst, winterkoning en gierzwaluw. Maar er zijn ook veel watervogels : zwaan, eend, waterhoen, meerkoet, dodaars, kuifeend, reiger, ijsvogel, fuut, aalscholver , kievit en scholekster.
Tot nog toe hebben we nog geen lijsters kunnen ontdekken. Maar dat zal vast en zeker gebeuren wanneer u heesters en bomen in de tuin plant. Bomen zorgen voor goede nestelgelegenheid, geven zuurstof en halen het stof uit de lucht.  Dus ze zijn belangrijk voor mens en dier.
 
 
Kunstig gemetseld
 
Het kan gebeuren dat de huiszwaluw, een klein zwart-wit vogeltje, uw woning heeft uitgekozen om een nestje onder de daklijst te bouwen. Dat wordt gemaakt van kleine modderballetjes en kunstig gemetseld tot een knusse woning.
Ook de boerenzwaluw kan zo maar gaan nestelen op een balk in uw carport. En dit is heel begrijpelijk want we wonen hier in een gebied met heel veel insecten die vaak voor veel overlast zorgen. Die insecten vormen de voedselbron voor o.a. de zwaluwen. Wist u dat een huiszwaluw wel 9000 insecten per dag kan vangen ?
 
Bedreigde vogel
 
Helaas worden soms nesten verwijderd. Dat is vanwege de overlast van uitwerpselen, waardoor de stoep vies wordt. Soms worden er nesten afgestoten waar de jongen nog in zitten. Dat is heel jammer, want het aantal zwaluwen is in ons land schrikbarend achteruit gegaan.
Voor het  mestprobleem kunnen we eenvoudig een plankje onder het nest bevestigen en klaar is Kees. Dat plankje vangt in elk geval de meeste uitwerpselen op.  Wanneer u huiszwaluwen onder uw daklijst wilt dan kunt u een kunstnest plaatsen, dat stimuleert de vogels om er naast te bouwen.
 
De vogeltrek
 
Omstreeks september verzamelen de vogels zich tot grote groepen, het teken voor de grote reis naar  Afrika. Het volgende jaar komen ze in april weer terug om in hun oude nest te gaan broeden. Want de plaatstrouw van deze vogeltjes is groot. 
 
Volksgeloof
 
Vroeger speelden de zwaluwen al een belangrijke rol. Over het algemeen mochten de mensen deze zomergasten wel en men had ze zelfs graag bij huis. We kennen de uitdrukking: ”Zwaluwen onder dak, euro’s in de zak'. Wie ze verstoorde mocht ongeluk verwachten. De mensen lieten ze met rust.
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over deze aardige vogel.
Wanneer u advies wilt hebben bij het plaatsen van een kunstnest  of mestplankje kunt u contact opnemen met de  zwaluwenwerkgroep:
Kees Hordijk                              tel. 256880
Joke v.d. Meer,Haagwinde 14    tel.  258729
Hendrik Snel, Lisdodde 13         tel. 281879

Lezing: Bomen en heesters voor de kleine tuin

Jaarlijkse najaarsavond georganiseerd in samenwerking met Groei en Bloei afd. Meppel:
 
Donderdag 26 november 2009,

tijd: 20.00 uur in Ogterop
 
Lezing met digitale beelden met als titel
 
 
“Bomen, heesters en vaste planten voor de kleine(re) tuin”
 
door de heer W. H. Kromhout uit Ede.
 
 
De toegang is gratis voor leden
en € 3,50 p.p. voor niet-leden.
 
De heer Kromhout zal ons vertellen over allerlei soorten planten die geschikt zijn voor aanplant in de siertuin, het blijkt dat er nog veelonbekende soorten en cultivars zijn, pas geïntroduceerd of reeds lang in het sortiment, die geschikt zijn om te gebruiken in de tuin.
 
Aan de hand van mooie digitale beelden zal hij de planten bespreken en duidelijk maken hoe u ze kunt gebruiken in de tuin, Ook de snoei, grondsoort , zon of schaduw en nog veel meer wordt besproken, en …….vragen staat vrij.
 
Informatie van de inleider:
De heer Wout Kromhout werkt als dendroloog en sortimentsvernieuwer bij de Darthuizer Boomkwekerijen te Leersum. Hier is hij bezig met het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van het tuinplantenassortiment. Hiervoor worden regelmatig reizen ondernomen naar verre oorden om te zoeken naar nieuw materiaal of om te overleggen met instanties wereldwijd, die ook aan sortimentsvernieuwing werken. Verder wordt er gekruist en gezaaid, gesorteerd en geobserveerd om steeds betere en gezondere planten aam het sortiment toe te voegen.
In 2005 is een door hem geheel herziene uitgave van het Darthuizer Vademecum uitgekomen.
Een standaardwerk voor iedereen die professioneel met groen bezig is maar voor de geïnteresseerde particulier.
 
Aan het eind van de avond worden enkele planten, die voor het voetlicht zijn gebracht, onder de aanwezigen verloot.

Rondleiding door het Park

Op dinsdag 28 april, woensdag 13 mei en dinsdag 26 mei is er een excursie  door het Wilhelminapark.
Met nadruk op Bomen met de X-factor.
Tijd: 19.30 uur.
Verzamelen bij de theekoepel
Uw gids is Gerard Voogd

X-factor BOOM verkiezing in volle gang STEM op uw favoriete boom

Hieronder het gedicht DE BOOM dat Trix van Brussel speciaal voor de Boomverkiezing heeft geschreven.
Vergeet niet vanaf 14 april uw geliefde boom te nomineren.
 
DE BOOM
 
Het daalde aan de oever neer,
 Een zaadje, nietig en heel teer,
En er was niemand die dat hoorde,
Niets dat ook maar de rust verstoorde.
’t Wist niet vanwaar ’t gekomen was,
Maar ’t voelde veilig in het gras;
Of voerde soms de wind het mee?
’t Maakte niet uit, het was tevree
Met ’t plekje, lekker in de zon,
Waar het zijn levensreis begon…

’t Ontkiemde ja, dat is een feit,
Het werd een stam, na lange tijd,
Ze kregen hem er echt niet onder,
Dat boompje was compleet een wonder.
En ’t werd, ’t is haast niet te verklaren,
Een grote boom. Na vele jaren
Groeide het zaadje, het is heus,
Uit tot een grote, sterke reus,
Met om zijn stam een dikke bast,
Het werd een schoonheid, dat staat vast.
En, zoals iedereen wel weet,
Is, dat hij zich steeds weer verkleedt,
Met telkens weer een andere kruin:
Soms is die groen, dan kaal of bruin.
En is de boom in lentetooi,
Dan is hij wel bijzonder mooi,
Dan lijkt zijn kruin van groene kant.
Er klinkt geluid van boven want,
Al heeft de boom helaas geen stem,
De vogels zingen wel voor hem.

verder lezen »  

 

Let op Welke boom in Meppel heeft de X-factor

Op het moment is de X-factor verkiezing. Welke boom is Meppels (e.o.) mooste in volle gang. Ga naar www.boomverkiezing.nl  en stem op uw favoriete boom.

Boomverkiezing Meppel voor 2009 »  

 

Nacht van de Nacht

In Meppel liepen op 25 oktober zo'n  250 mensen mee door een donker, lekker eng Wandelbos.
De laarsen kwamen

verder lezen »

Milieufederatie Drenthe »  

 

Onthulling Geschiedenis van de Koepel

Op zaterdag 13 september werd in bijzijn van Herman Jansen het bord met daarop de geschiedenis van de Theekoepel onthuld. Een theekoepel, door vrijwilligers van de eerste dag aan de vergankelijkheid onttrokken en  steen voor steen heropgebouwd.

verder lezen »

 

Midzomeravond fietstocht

Dit jaar staat de X-factor Boomverkiezing op het programma. In 2010 kunt u op Midzomeravond weer met ons mee fietsen..

verder lezen »

 

Het wonder

Een van onze donateurs, schrijfster Beate Plenter maakt zich grote zorgen en deelt deze op aanstekelijke wijze met ons. 

verder lezen »

 

Gratis tuinontwerp en tuinaanleg

NBW Meppel en AOC-terra hebben een aantal GROENE VOORTUIN weggegeven!

verder lezen »

 

Verslag excursie Tuin voor gehandicapten en ouderen

Tuinieren tot je 80ste
 
Er valt een heel nieuwe wereld voor me open roept cursist Bertien Kielenstein uit, zo simpel en zo effectief!
De cursisten van het AOC-Terra zijn in samenwerking met de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. wederom een project gestart om de Meppelers in een Groene Tuin te interesseren.

verder lezen »

www.gehandicaptentuin.nl/ »  

 

Midzomeravondfietstocht

De Midzomeravondfietstocht is inmiddels een leuke traditie geworden.
Op donderdag 21 juni hebben we Meppels nieuwste wijk Berggierslanden bezocht.

verder lezen »

 

Bomen voor de Voortuin

In de stad kunnen bomen nogal eens moeilijkheden geven, vooral als ze oppervlakkig wortelen kunnen ze schade aan bestrating en aan gevels veroorzaken.
Klik door en maak kennis met een aantal bomen die diep wortelen, niet te groot worden of zich makkelijk laten snoeien.

verder lezen » 
server clear NOK