logo natuurbeschermingswacht LinkedIn Nnatuurbeschermingswacht

Gedenkbomen en Monumentale bomen

De Gemeente Meppel i.s.m. de NBW geeft u de gelegenheid een gedenkboom te planten. Zo kunt u een gedenkwaardige dag in de toekomst een blijvend gedenkteken geven.
Kosten per gedenkboom Euro 25,00.

De locaties worden door de Gemeente Meppel bepaald.
Opgave: bij Mevr. J. v.d. Meer tel: 0522-258729
 
server clear NOK